SP: Visie op groei dringend

22-02-2019, 10:59 | Lezersnieuws | SP

Veenendaal moet snel een keuze maken over de groei van de gemeente. Want met een beperkt grondoppervlak kun je niet èn blijven groeien, èn tegelijkertijd vooral laagbouw blijven houden. Naar aanleiding van het rekenkamerrapport hamerde de SP nogmaals op de urgentie van de keus waarvoor de gemeente staat.

De rekenkamercommissie deed onderzoek naar de effectiviteit van het woonbeleid. In hun rapport staan een aantal zaken bevestigd die de SP al jaren roept. Zo moet er een goede mix van prijsklassen in alle wijken komen, en moet er oog zijn voor leefbaarheid.
Ook constateert de rekenkamercommissie dat in het woonbeleid doel en middelen nog wel eens worden omgedraaid; de SP vindt dit zorgelijk.

In de gemeenteraadsvergadering van 21 februari heeft de gemeenteraad een besluit over de adviezen van de rekenkamercommissie genomen. Afgezien van de SP wilde geen enkele partij in de gemeenteraad spreken over het rapport.