• Van der Staaij met de kinderen van de Johannes Calvijnschool

    Eric Vlot
  • Verkiezingsgesprek in het Ichthus college

    Eric Vlot
  • Van der Staaij en Verloop bij de SGP-boom

    Eric Vlot

SGP Veenendaal trapt campagne gemeenteraadsverkiezingen af

20-01-2018, 19:11 | Lezersnieuws | A.M. van Klinken-van Doorn

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen en het 100-jarig jubileum van SGP Veenendaal is er op vrijdagmiddag 19 januari een boom geplaatst op het Zwaaiplein. Na een warm welkom op het gemeentehuis door burgemeester P. Zoon, werd de boom geplaatst op het Zwaaiplein, bij de Brouwersgracht, door wethouder Marco Verloop en Tweede kamerlid Kees van der Staaij. Kinderen van de Johannes Calvijnschool hielpen een handje mee.

's Middags bezocht de SGP-delegatie Van Ginkel Veenendaal en Visionplanner. Onderwerpen die besproken werden waren o.a. groenvoorziening en participatiewet, ICT, Foodvalley en de binnenstad van Veenendaal. De kamerleden spraken ook met werknemers van beide bedrijven.

's Avonds was er een bijeenkomst in de aula van het Ichthus college, die werd geopend door Peter Schalk, Eerste kamerlid voor de SGP. Hij ging in op wat goed zou zijn voor Veenendaal. 'We moeten niet blijven hangen bij goede economie, zorg, etc, maar vooral de heilzame geboden van God zijn goed voor Veenendaal.'

Na de opening ging wethouder en lijsttrekker Marco Verloop in op de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de SGP Veenendaal. 'Goed voor Veenendaal' komt tot uiting in allerlei facetten: Goed voor elkaar, goed voor de leefomgeving en goed voor een economisch vitale gemeente waarin de zondagsrust gerespecteerd wordt.

Veenendaal kent een actieve groep SGP-jongeren, die een interactief deel van de avond voor hun rekening namen met een quiz.

Kees van der Staaij vertelde over het landelijke beeld van de gemeenteraadsverkiezingen. Ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen doet de SGP in acht gemeenten extra mee aan de verkiezingen. De SGP afdelingen zijn overal verschillend, maar de rode draad door al het werk en de campagnes is Gods woord, de Bijbel. Van der Staaij benadrukte dat stemmen op een landelijke partij meerwaarde heeft. De SGP is de stem waard van kiezers die gaan voor Christelijke, Consistente en Constructieve politiek.

Met een druk op de 'rode knop' werd de verkiezingscampagne van de SGP Veenendaal gelanceerd door Van der Staaij en Verloop.

Daarna was er een verkiezingsgesprek tussen fractievoorzitter Dick Both, Gert Jan Verweij (jongerenraad) en Kees van der Staaij. Via Google Earth gingen de aanwezigen naar diverse plaatsen, aan de hand waarvan het gesprek werd gevoerd.

De afwisselende opening van de SGP verkiezingscampagne werd bijgewoond door ongeveer 100 mensen.