SGP Veenendaal stelt vragen over lange wachttijden WMO-loket

13-01-2018, 08:40 | Lezersnieuws | SGP Veenendaal

Schriftelijke vragen m.b.t. bezetting WMO-loket.

In de Verordening maatschappelijke ondersteuning van Veenendaal staat dat na melding van een ondersteuningsvraag bij het WMO-loket zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt wordt voor een gesprek met de aanvrager. De Veenendaalse SGP fractie krijgt signalen dat er sprake is van wachttijden van meer dan twee maanden en dat inwoners veelvuldig contact op moeten nemen met het WMO-loket om een afspraak te krijgen.

Daarom stellen wij de volgende vragen aan het college:

Klopt het dat er sprake is van lange wachttijden?

Zo ja, is er sprake van een onderbezetting bij het WMO-loket?

Zo ja, wat gaat u hier aan doen om dit te voorkomen in de toekomst?

In spoedeisende gevallen kan het college een tijdelijke maatwerkvoorziening treffen. Wat zijn de criteria hierbij? En is hiervan in het afgelopen jaar gebruik gemaakt? Zo ja. Hoeveel keer?

En we hopen hierover een spoedig antwoord te krijgen,