• Sta jij hier volgend schooljaar?

    Geert van Tol

Ruimte voor eigen initiatief op het Rembrandt College

14-01-2019, 10:59 | Lezersnieuws | Rembrandt College

Het Rembrandt College kiest voor gelijke kansen en persoonlijke aandacht. We bieden leerlingen ruimte voor initiatief,  verdieping en ontwikkeling als mens. Vrijdag 18 januari aanstaande opent het Rembrandt College tussen 15.00 uur en 21.00 uur haar deuren voor toekomstige leerlingen en hun ouders. Het is een goed moment om de school van binnen te bekijken, de sfeer te proeven en het goede gesprek aan te gaan met leerlingen, docenten en andere medewerkers in de school.

Sinds vele jaren is het Rembrandt College een CultuurProfielSchool. Leerlingen zijn aan het werk met verschillende vakoverstijgende projecten en de kunstvakken nemen een belangrijke positie in. Het zijn allemaal eindexamenvakken. Het cultuurprofiel versterkt het openbare karakter van de school. Wij leren de leerlingen vanuit verschillende perspectieven naar de wereld om zich heen kijken. Onze leerlingen leren de verbinding leggen tussen de eigen belevingswereld en de schoolse lesstof. Dit past goed bij één van de doelen die het Rembrandt zich gesteld heeft, het opleiden tot kritische wereldburgers.

Zelfverantwoordelijkheid op maat

Zelfverantwoordelijkheid is belangrijk op het Rembrandt College. We willen dit mogelijk maken met flextijd in een 80-minutenrooster en door maatwerktrajecten. Flextijd is tijd waarop leerlingen zelf kunnen bepalen welke lessen ze willen volgen. Elke leerling moet vier keuzes per week maken. De mentor begeleidt de leerling in het maken van de keuzes. Als een leerling kiest voor een maatwerktraject kiest de leerling voor een grote mate van zelfverantwoordelijkheid. Een leerling kan dan samen met de mentor zijn rooster samenstellen op basis van gestelde doelen. Een maatwerktraject is persoonlijk en verschilt per situatie. Leerlingen met een bijzonder talent kunnen in aanmerking komen voor (sport)talent-begeleiding, een bijzondere vorm van maatwerk.