Provinciale beslissing over vierbaans Rijnbrug

31-01-2018, 18:10 | Lezersnieuws | Jan Bosman

OPEN BRIEF AAN PROVINCIALE STATEN UTRECHT (ingekort)

Binnenkort zult u een beslissing gaan nemen over de verbreding van de Rijnbrug in Rhenen.

Wij willen reageren op het voorstel van gedeputeerde staten.

Het kruispunt N225/N233 is de bottleneck

Het voorstel om de Rijnbrug te verbreden naar 4 rijstroken ontkent nog steeds dat het niet de Rijnbrug is die de problemen veroorzaakt. Dr files worden veroorzaakt door de complexe kruisingen met stoplichten ten noorden van de brug. Verbreding van de Rijnbrug heeft geen enkele zin zonder dat eerst de file problemen op het knooppunt N225/N233 zijn opgelost.

Er zijn twee reële oplossingen om de kruispunten N233/Stikke Hucht/Zwarteweg verbeteren. Een oplossing is ontvlechting zoals aanbevolen in het DIA-rapport in 2013, en is relatief goedkoop. De andere, een (turbo)rotonde, werd in 2006 bekeken. Beide voorstellen werden zonder gedegen onderbouwing terzijde gelegd

Onvoldoende communicatie met burgers

Het ontwikkelingsproces zoals dat zich tot nu toe heeft voorgedaan is voor de geïnteresseerde burger ondoorzichtig en onbegrijpelijk. Over een reeks van jaren verschenen publicaties met tegenstrijdige plannen en tijdstippen.

Rationele & effectieve oplossingen

Het lijkt ons prematuur nu al een beslissing te nemen voor een 4-baans Rijnbrug, met een prijs van meer dan 65 miljoen Euro.

Pas na oplossing van de onderliggende factoren is een gefundeerde keuze mogelijk.die de filevorming veroorzaken is het mogelijk gefundeerd een beslissing nemen.

Uw vergadering stuk van 5 februari

Op uw agenda staat o.a.

• Onderzoek naar alternatieve oplossingen voor het kruispunt N225/N233, zoals ingebracht door de

klankbordgroepen.

Daarom willen wij pleiten voor het volgende stappenplan;

- beschouw de Rijnbrug als een onderdeel van het gecompliceerde kruispunt N225/N233;

- verlang een breed georiënteerd onderzoek naar de onderliggende oorzaken van de filevorming; Benadruk de noodzaak om de onderliggende oorzaken van de filevorming op te lossen d.m.v. rotonde, ontvlechting of anderszins.

- opschorting definitieve beslissing over verbreding Rijnbrug op tot de resultaten bekend zijn.

Namens de Werkgroep Rijnbrug,

J.F.Bosman

mob. 06 468 486 32