• medewerkers zien toe op ondertekening overname

    Hans Bouhuys, IW4

Overname IW4 Metaal door BvS Sociaal Metaal

01-03-2018, 16:48 | Lezersnieuws | Marina

Beide directies delen met trots mee dat BVS Sociaal Metaal BV per 1 april a.s. de activiteiten van de afdeling Metaal van IW4 overneemt! Daarmee is de continuïteit van deze werkzaamheden voor deze ervaren medewerkers verzekerd en kunnen de klanten blijven rekenen op een betrouwbare uitvoering van hun opdrachten. Tevens wordt voldaan aan de opdracht aan IW4 om medewerkers uit te laten stromen naar reguliere bedrijven.

                              

De afdeling Metaal is decennia lang een belangrijke productieafdeling binnen IW4 geweest. Het was een mooi voorbeeld van de ontwikkeling van de sociale werkplaats naar een volwaardig productie- en dienstverlenend bedrijf. De afgelopen jaren, in het bijzonder sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet, is de opdracht voor de Sw-bedrijven sterk gewijzigd. Productie en dienstverlening staan meer ten dienste van het voorbereiden van uitstroom van medewerkers naar andere bedrijven. De eigen productieactiviteiten moeten vooral geschikt zijn voor het zwakkere deel van de medewerkers die zijn aangewezen op intern beschut werken, omdat externe plaatsing voor hen om verschillende redenen niet of nog niet haalbaar is. Daarom is gezocht naar een partner die de metaalbewerking van IW4 zou kunnen overnemen.

 

IW4 is verheugd met BVS Sociaal Metaal deze partner te hebben gevonden! BVS Sociaal Metaal neemt per 1 april de medewerkers, machines en opdrachten over van IW4.

 

BVS Sociaal Metaal BV is een initiatief van Erba Plaatbewerking BV, een gerenommeerd metaalbewerkingsbedrijf uit Veenendaal, en is speciaal opgericht om de activiteiten met een groot deel van de huidige medewerkers, voort te kunnen zetten. “Als je ziet wat voor een mooie metaalproducten er door de medewerkers van IW4 worden gemaakt en met wat voor een toewijding en vakmanschap dat gebeurt, dan zou het zonde zijn als dat verloren gaat. Vooral in deze tijd, waarin de vraag om vaklieden in de metaal groter is dan het aanbod”, aldus Erwin van Soest, samen met zijn vrouw Jolanda van Soest initiatiefnemer van BVS Sociaal Metaal. “Het was voor ons dan ook vanzelfsprekend dat we iets moesten doen om de werkzaamheden, die mooi aansluiten bij de werkzaamheden van Erba Plaatbewerking, en met name de werkgelegenheid in het eigen vakgebied van de medewerkers, voort te zetten. Wie weet, kunnen de werkzaamheden en het aantal mensen in de toekomst zelfs uitgebreid worden”.

 

René van Holsteijn, algemeen directeur van IW4, is erg blij met dit mooie resultaat van de plezierige gesprekken met Erwin en Jolanda van Soest. “Het doet goed te zien dat er ondernemers zijn die succesvol zijn in hun branche en zich gericht inspannen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

 

BVS Sociaal Metaal zal de werkzaamheden vanaf 1 april in eerste instantie nog uitvoeren op locatie bij IW4. De verwachting is dat nog voor de zomer de werkzaamheden op een nieuwe locatie in Veenendaal worden ondergebracht.