• Medewerkers van Patrimonium en Tweede-Kamerlid Sandra Beckerman

    Jan Breur

Nog geen duidelijkheid over toekomst Franse Gat

26-03-2019, 08:31 | Lezersnieuws | SP

Er kan nog geen duidelijkheid worden gegeven over de toekomst van het Franse Gat. Dit bleek op de bewonersavond die de SP op maandag 25 maart organiseerde in Plein Zuid. Patrimonium Woonservice was hier uitgenodigd om een stand van zaken te geven, naar aanleiding van de onderzoeken die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De avond trok een overvolle zaal.

Patrimonium-woordvoerder Hans Goorhuis had geen gemakkelijke boodschap. De verschillende onderzoeken hadden niet geleid tot conclusies, maar tot nieuwe vragen - bijvoorbeeld over de constructie van de dakspanten en de kwetsbaarheid van de gevels. Bovendien maken de stijgende prijzen in de bouw, en bepaalde wetgeving, het erg lastig om nu aan de vernieuwing van het Franse Gat te plannen.

Tweede-Kamerlid Sandra Beckerman (SP) - die ook sprak op die avond - kon deels begrip opbrengen voor de situatie van Patrimonium. Met name op het punt van de belastingen (verhuurdersheffing en ATAD) wordt het woningcorporaties erg moeilijk gemaakt. Het is niet voor niets dat Beckerman hiertegen strijdt in de Tweede Kamer.
Tegelijkertijd gaf ze aan ook teleurgesteld te zijn. Net als de bewoners had ze gehoopt vanavond helderheid te krijgen over de vorderingen. "We weten het nog niet" en "we durven niet te zeggen wanneer we meer weten" zijn dan niet bepaald berichten waar je blij van wordt.

De bewonersavond is georganiseerd als vervolgafspraak van de thema-avond die in juni vorig jaar is gehouden. Toen is afgesproken om in maart bij te praten over de stand van zaken, aan de hand van de resultaten van de onderzoeken die Patrimonium heeft gehouden.
De SP is erg betrokken bij het Franse Gat. De partij heeft zelf ook verschillende rapportages gemaakt, naar aanleiding van buurtenquêtes. Deze zijn te vinden op de website, veenendaal.sp.nl . De bewoners houden van hun buurt, maar de staat van de woningen laat het nodige te wensen over.