• Kees Slingerland nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Opella

    AMS Institute

Nieuwe voorzitter voor Raad van Toezicht Opella

12-12-2017, 11:01 | Lezersnieuws | Opella

De Raad van Toezicht van zorgdienstverlener Opella heeft met ingang van 1 januari 2018 de heer Kees Slingerland benoemd als nieuwe voorzitter. Kees Slingerland volgt Eppie Fokkema op, van wie na acht jaar de zittingstermijn als voorzitter van de Raad van Toezicht afloopt.

Kees Slingerland (1960) heeft veel ervaring als toezichthouder en in bestuurlijke functies. Onder andere bij Wageningen University, zorgorganisatie ZoZijn en ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen. Huidig voorzitter Eppie Fokkema: "We zijn tevreden dat we een goede opvolger hebben kunnen vinden. Dat geeft vertrouwen dat Opella kan doorgaan op de ingeslagen weg." Opella wil dat haar klanten hun eigen leven kunnen leiden. De organisatie ondersteunt daarbij met vakkennis en vanuit het hart.

Kees Slingerland kijkt uit naar zijn start bij de Raad van Toezicht van Opella. "Het is een organisatie die heel duidelijk vanuit de wens van klanten werkt en vernieuwend is in de zorg. Dat is niet alleen een uitdaging, het is ook hard nodig." Bestuurder Kars Hazelaar kijkt uit naar de samenwerking met Kees Slingerland. "Opella kent een moderne manier van besturen en toezicht houden zoals die in de afgelopen jaren is ontwikkeld. Eppie Fokkema heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Deze ontwikkelingen worden geborgd en er wordt verder ingezet op noodzakelijke vernieuwing."

Zorg in beweging

Opella is dankbaar voor de betrokken manier waarop Eppie Fokkema de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap van de Raad van Toezicht. Het was een periode met grote veranderingen in de zorg in Nederland en daarmee ook bij Opella. Opella levert diensten in de hele regio, van jong tot oud. Zowel gezinnen als ouderen vragen thuis om meer professionele ondersteuning. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, met zorg en dienstverlening aan huis. De financiering van de zorg werd de afgelopen jaren gedecentraliseerd, veel verouderde woonlocaties van Opella werden vervangen door nieuwbouw of aangepast aan de eisen van deze tijd. Professionals van Opella gingen zelforganiserend werken om écht te kunnen voldoen aan de vraag van de klant. Opella speelde daarbij steeds vroegtijdig in op de veranderende vragen van klanten.