• Het Groot Reformatiekoor in actie

    Peter Wildeman

nieuw in veenendaal

13-03-2019, 17:03 | Lezersnieuws | Cora

Het Groot Reformatiekoor 2019-2020: “500 jaar Reformatie in Zwitserland (in de voetsporen van Zwingli) “

 

Rond de zomer starten de repetities van het Reformatiekoor, een groot nationaal projectkoor o.l.v. Martin Zonnenberg, met als vaste begeleiders Joost van Belzen,(vleugel) en Peter Wildeman ( orgel). Het thema is :” 500 jaar Reformatie in Zwitserland”. Speciaal hiervoor komt er een afwisselende muziekmap, die door Martin Zonnenberg is samengesteld. Het koorrepertoire bestaat uit liederen en composities vanuit verschillende tradities en is veelal gebaseerd op de psalmen. Zo  worden er hymnen gezongen uit Zwitserland, Frankrijk en Duitsland, maar ook liederen vanuit de Schotse en Anglicaanse traditie. Natuurlijk is er ook veel Nederlandstalige muziek bij: zowel bekende als nieuw gecomponeerde liederen. Kortom: een scala aan muziekstijlen!

Het koor studeert in op verschillende plaatsen in Nederland. Na 4 regionale repetities heeft het gehele koor een generale repetitie.  Daaropvolgend geeft het koor prachtige concerten voor goede doelen in de monumentale kerken  van Dordrecht, Amersfoort, Goes en Hasselt. Het hoogtepunt vormt het concert in de grote zaal van de Doelen te Rotterdam, compleet met een symfonieorkest. Verder werkt het bekende Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus mee.

De  genoemde concerten vinden plaats in oktober t/m februari 2020; daarna maakt het koor een koorreis naar Zwitserland (optioneel).

Vanaf de leeftijd van 16 jaar is iedereen welkom op dit ‘alle-leeftijdenkoor’. U en jullie worden van harte uitgenodigd om mee te komen zingen. In onze regio gaan we 4 keer repeteren in  Veenendaal onder de deskundige leiding van Peter Wildeman. De repetities  worden gehouden in gebouw Maranatha (bij de Julianakerk, Prins Bernardlaan 26) op dinsdag 25 juni 2019, dinsdag 9 juli 2019,woensdag 4 september 2019  en woensdag 2 oktober 2019 .
Opgeven kan via de site www.reformatiekoor.nl. Op de website is ook alle verder informatie betreffende het projectkoor te vinden.