• Ondertekening groen stoken convenant

    NHK

Nederlandse Haarden- en kachelbranche: “We gaan collectief groen stoken”

21-03-2019, 22:59 | Lezersnieuws | Marjolein

Er zijn veel discussies over hout stoken met haarden en kachels: het is ongezond, mensen worden er ziek van en het zorgt voor overlast en vervuiling. Daarnaast gaan wilde berichten de ronde dat hout stoken in woonwijken aan banden moet worden gelegd. De leden van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) zijn heel stellig: “Een verbod is onnodig, evenals overlast en vervuiling. Een goede en duurzame manier van hout stoken vraagt om voorbereiding en bewustwording: dan ontstaat een efficiënt en emissiearm haardvuur.” Tijdens de ledendag van de NHK op 18 maart ondertekenden 129 detaillisten en fabrikanten het branche-eigen Groen stoken convenant.

Gekeurd toestel 
Begin januari stuurde staatssecretaris Van Veldhoven een brief naar de Tweede Kamer waarin ze aangaf dat er geen categorisch verbod komt op houtstook. Zij vroeg de NHK de Ecodesign-richtlijn voor nieuw verkochte kachels vanaf 1 januari 2020 versneld in te voeren (in plaats van per 1 januari 2022). De Groot: “Als branche staan we al enkele jaren klaar om deze norm te hanteren. Het is daarom echt winst dat we dit sneller kunnen oppakken.”

Kwalitatieve installatie
Een haard of kachel mag niet worden gekwalificeerd als een op zichzelf staand toestel. Het is onderdeel van een goed advies met installatie en nazorg. Overlast en onveilige situaties worden?hiermee voorkomen. Als branche hebben wij een eigen door de overheid geaccrediteerde vakopleiding, die voldoet aan een relevante Europese richtlijn (RES2009/28). “Natuurlijk is een norm belangrijk, maar ook handhaving is een belangrijk punt. Wij zien graag dat de overheid op die installatienorm actief gaat handhaven”, aldus de NHK-voorzitter. 

Juiste brandstof en kennis en gedrag
Goede brandstof bepaalt mede de uitstoot. De Groot: “Het gebruik van droog en schoon hout is als eerste een verantwoordelijkheid van de stoker zelf. Wij juichen het gebruik van goede brandstof van harte toe, alsook de duurzame totstandkoming van biomassa.” Ook is de NHK ervan overtuigd dat emissiearm stoken haalbaar is door actief instructies te geven aan stokers op het gebied van het stoken van (gekeurde) haarden en kachels. Voorlichting is een belangrijke sleutel om onjuist stookgedrag tegen te gaan.

Met deze vier uitgangspunten wordt goed stoken bevordert en komt de toekomst van haarden en kachels in Nederland in een ander perspectief te staan.