• Voorzitter Ed van den Heuvel met jubilarissen Chris Bouman, Marco en Willeke Druart

    -

Jubilarissen Caecilia

14-07-2019, 20:55 | Lezersnieuws | Rianne

 

Tijdens de jaarlijkse barbecue op 13 juli zijn 3 jubilarissen bij de Veenendaalse Harmonie Caecilia in het zonnetje gezet. Chris Bouman en Marco Druart werden gehuldigd voor hun 50-jarige lidmaatschap, Willeke Druart werd gehuldigd voor haar 40-jarige lidmaatschap. Alle drie de jubilarissen werden bedankt voor hun trouwe lidmaatschap. Naast de muzikale inzet, hebben Chris, Marco en Willeke zich op vele vlakken ingezet. Alle drie vervulden ze functies in het bestuur. Chris heeft daarnaast onder andere in de bingocommissie en de taptoecommissie gezeten. Momenteel vervult hij de belangrijke functie van jeugdcoördinator. Willeke en Marco Druart hebben zich onder andere ingezet voor het gebouwbeheer. Nu is Marco leider van de blaaskapel (BCV) en bibliothecaris.  De jubilarissen  ontvingen van voorzitter Ed van den Heuvel een onderscheiding en een bos bloemen.