• Henk Roor, oud-wethouder Financien GroenLinks Veenendaal is voorstander van terugkeer van betrouwbare overheidsbanken als alternatief voor private banken

    Jurgen Hillaert

GroenLinks wil salarisplafond wethouders en gesubsidieerde instellingen

12-03-2018, 16:12 | Lezersnieuws | Jurgen

Niet alleen landelijk, maar ook lokaal voert GroenLinks actie tegen exorbitante salarissen. GroenLinks Veenendaal vindt het ongepast dat salarissen van directies en besturen van door de gemeente gesubsidieerde stichtingen en organisaties ongebreideld kunnen groeien. Belastinggeld is primair bedoeld voor de uitvoering van specifieke taken en niet voor salarisverhogingen van besturen en directies.

GroenLinks Veenendaal bepleit ook een besparing op de bestuurskosten. Als er vijf in plaats van vier wethouders komen, is een salaris van 80% van de landelijke norm het uitgangspunt. Verder wil GroenLinks een besparing op de kosten van recepties en representatie.

Ook stelt GroenLinks dat er een einde moet komen aan het ?meten met twee maten?, waarbij hard opgetreden wordt als er iets misgaat bij mensen met een uitkering, maar huisjesmelkers of frauderende ondernemers de dans ontspringen.

Oud-GroenLinks wethouder Financien Henk Roor doet een pleidooi voor de terugkeer van betrouwbare overheidsbanken als alternatief voor de private banken.

Zoals Plato al zei, wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen, maar zijn hebzucht verminderen.