• GroenLinks wil kleine zaal Lampegiet-theater op oude plek VVV/ANWB

    Theater de Lampegiet

GroenLinks presenteert alternatief theaterplan

19-03-2018, 11:56 | Lezersnieuws | Jurgen

Al 20 jaar wordt er over gesproken: de bouw  van een kleine zaal bij Theater De Lampegiet. Tot dusver maakte de gemeenteraad andere keuzes, waarbij recentelijk zelfs geopperd werd De Lampegiet te slopen en voor 30 miljoen euro te herbouwen op het Stadsstrand. GroenLinks vindt dit kapitaalvernietiging en bepleit een opknapbeurt van het huidige theater  en de aanbouw van een kleine zaal op de plaats van het leegstaande VVV-kantoor.

In juni 2017 trok een meerderheid in de gemeenteraad € 50.000 uit om een adviesbureau te laten onderzoeken of het hele theater niet gesloopt zou moeten worden, om vervolgens een nieuw theater te bouwen aan de Brouwersgracht. Kosten: ca. € 30 miljoen euro. GroenLinks stemde tegen dit curieuze voorstel.   

Vrijwel iedere middelgrote stad in Nederland beschikt over een theater met een grote zaal - 600 tot 800 stoelen - en een kleine zaal,- doorgaans 150 tot 250 stoelen.  Theater De Lampegiet kent nu alleen een grote zaal met 540 stoelen.  GroenLinks bepleit een opknapbeurt van het huidige theater, waarbij energiebesparende maatregelen zichzelf op termijn terugverdienen, aangevuld met een nieuwe, kleine, schuin oplopende theaterzaal met verhoogd podium die bruikbaar is voor ‘kleine voorstellingen’. Te denken valt aan beginnende cabaretiers,  klassieke concerten en populaire muziek zoals pop, hiphop, r & b en lokale bandjes, maar ook aan schoolavonden,  kooroptredens en filmvertoningen. Daarnaast is zo’n zaal erg geschikt voor commerciele verhuringen, zoals  zakelijke bijeenkomsten, feestavonden, personeelsavonden, debatavonden en, conferenties.  

Cijfers uit andere gemeenten laten zien dat de investeringskosten van een kleine zaal ca. 3 a 3,5 miljoen euro bedragen. De kosten kunnen worden gedrukt omdat horeca,  toiletten, garderobe en parkeerplaatsen al aanwezig zijn. Met een architectonisch goed bouwplan kan tegelijk de gehele omgeving, met name het plein voor het theater, worden opgeknapt, zodat de omgeving sfeervoller wordt en beter gaat aansluiten op de horecastrip aan de Sandbrinkstraat.