Drugsoverlast en preventie

24-05-2018, 21:29 | Lezersnieuws | Judah

Drugsoverlast, regelmatig staan er berichten over in deze krant. Handhaven is hierbij belangrijk, maar minstens net zo belangrijk is preventie: “het voorkomen van drugsoverlast”. Hiervoor is het cruciaal dat wietteelt wordt gereguleerd, denkt D66 Veenendaal. Nu is het zo dat het voor coffeeshops wel legaal is om softdrugs te verkopen, maar niet om het in te kopen of het te produceren. Daarvoor zijn ze dus afhankelijk van illegale, criminele wietteelt. Dit werkt drugsoverlast en -criminaliteit in de hand. D66 Veenendaal wil met zoveel mogelijk andere partijen komen tot een brede, preventieve aanpak van drugsoverlast. Hierbij willen we, naast regulering, ook inzetten op bewustwording en voorlichting. 

“D66 Veenendaal hoopt dat de andere partijen bereid zijn om het initiatiefvoorstel te steunen en samen te werken aan duidelijk beleid aangaande de preventie van drugsoverlast binnen Veenendaal “, aldus fractievoorzitter Roy Dielemans.

Landelijk aangenomen wetsvoorstel

Op dinsdag 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel van D66 aangenomen inzake het reguleren van de wietteelt. Het doel van deze wet is enerzijds gericht op het decriminaliseren van de softdrugsproductie. Anderzijds is het ook wenselijk vanuit het oogpunt van volksgezondheid, omdat er voortaan controle is op de wietteelt, waardoor de kwaliteit beter geborgd wordt. Bovenal wordt hiermee een einde gemaakt aan de verwarrende gedoogconstructie met legale verkoop, maar de afhankelijkheid van illegale inkoop.

Schriftelijke vragen

Om tot een gedegen initiatiefvoorstel te komen heeft D66 Veenendaal een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld over de stand van zaken wat betreft de preventie van drugsoverlast. Daarnaast vragen we het college om in december 2018 de raadscommissie te consulteren over het huidige coffeeshopbeleid. Graag horen we dan of er een proef gestart kan worden met gereguleerde wietteelt, om de drugsoverlast van nu een halt toe te roepen en toekomstige drugsoverlast te voorkomen.