• De wethouder feliciteert Bert Duijker vz. WAC met het nieuwe convenant

    Anton Brinkman

De WAC tekent nieuw convenant met de gemeente

25-01-2019, 11:17 | Lezersnieuws | Bert

 

Convenant met de gemeente

Afgelopen woensdag 23 jan. tekende de voorzitter van de WAC (Woon advies comm.) Bert Duijker het nieuwe convenant met Engbert Stroobosscher van de gemeente. We gaan vooral kijken of woningen levensloopgeschiktheid zijn  Dwz. Minimaal 1 slaapkamer en badkamer gelijkvloers. Vanzelfsprekend blijven we alle nieuwbouw plannen beoordelen op gebruiksvriendelijkheid. Aan alle partijen wordt dringend verzocht de adviezen van de WAC over te nemen.  

De gemeente belooft ons in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij beleidsvorming op het gebeid van wonen met zorg. De bouwplannen en woon gerelateerde zaken worden in een zo vroeg mogelijk stadium aangeleverd.

In onze comm. Is nog 1 plaats beschikbaar U kunt zich aanmelden bij de secr. Zie onze site VAC-Veenendaal