• Nathalie de Heer is ook begonnen als kinder- en jongerencoach op de Rehobothschool

    Adriaan de Heer

Coach in de school

01-02-2019, 13:21 | Lezersnieuws | nathalie

Als onderwijscoach ben je bezig met het coachen van docenten, leerkrachten, jongeren en kinderen thuis of op school, maar nu ook op een eigen plekje in een school! Vanaf 1 februari is Nathalie de Heer van Refilled Coaching gestart als kinder-en jongerencoach op de Rehobothschool. Zij houdt daar elke vrijdagmorgen tussen 8.30u-10.00u gratis en vrijblijvend spreekuur. Ouders (ook van harte welkom als je kind op een andere school zit!) kunnen terecht met vragen over hun kind, kunnen kennismaken en ontdekken of een coachtraject op dit moment past bij hun kind. Zij betalen de verdere coachgesprekken zelf, tegen een gereduceerd tarief. Deze start van een coach in de school werd afgelopen vrijdag gezellig gevierd met een lekkere taart voor het personeel. De eerste contacten zijn gelegd, het coachen kan beginnen!  

Wat doet een kinder- jongerencoach eigenlijk?

Coaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding. Het is een kort traject (ongeveer 4-7 gesprekken) waar kinderen zichzelf beter leren kennen en tools krijgen om in te zetten als ze last hebben van hun belemmeringen. Nathalie de Heer: ‘Ik werk oplossingsgericht met allerlei werkvormen en materialen. Door oprecht te luisteren en oefeningen te doen, bedenken we met elkaar (of eigenlijk komt het kind zelf met) oplossingen die hij/zij kan gebruiken op momenten dat het lastig is.’

Aan het begin van het traject krijgt elk kind een klein rugzakje met stenen en parels erin. Onderzocht wordt wat de talenten zijn die een kind heeft gekregen en wat de stenen zijn waar hij/zij last van heeft. De talenten van een kind worden erkend en gewaardeerd, zodat zij deze kunnen inzetten, ook op moeilijke momenten, waar de ‘stenen’ de overhand lijken te hebben. Een kind krijgt dus zelfinzicht en dit kennen van jezelf zorgt voor duidelijkheid in je sterke en zwakke kanten, zodat je dit zelf meer kan regisseren. Bijvoorbeeld als je opziet tegen de Cito toets. ‘Misschien hebben je ouders het niet eens helemaal door. Je bent prikkelbaar, slaapt slecht en piekert maar door. Bij kindercoaching leer je dat bijvoorbeeld jouw talent ‘creatieve ideeën bedenken’ is en dat je zelf hele leuke oplossingen kunt bedenken waardoor je tijdens momenten van stress anders kunt gaan leren denken. En zo kun je dus de Cito als stressmoment vol vertrouwen tegemoet gaan.’

Wat is het voordeel van een coach in de school?

Directeur van de Rehobothschool, Bas van Kooten, ziet een grote meerwaarde van een kinder- en jongerencoach in de school: ‘ We verwachten dat kinderen die hier baat bij hebben sneller te kunnen helpen. In de praktijk komen we soms kinderen tegen met een hulpvraag in hun sociaal emotionele ontwikkeling. We zien de hulpvragen op dit gebied eigenlijk jaarlijks toenemen. Leerkrachten zijn opgeleid om onderwijs te geven. Hun expertise ligt op een ander terrein. Hierdoor lopen zij regelmatig tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan op het gebied van begeleiding. Nu sturen we hun ouders/verzorgers vaak naar instanties en hulpverlening. We verwachten nu al in een eerder stadium en daardoor sneller, hulp te kunnen bieden. Daar komt bij dat we in de praktijk vaak te maken hebben met organisaties en coaches die geen christelijke achtergrond hebben. We vinden juist bij de kindercoaching, zoals Nathalie de Heer die aanbiedt aansluiting op het gebied van onze identiteit. Dat is van grote meerwaarde.’

Ook zijn de lijnen kort. Uiteraard wordt alles wat met de coach besproken vertrouwelijk behandeld. Er kan echter wel in overleg met de ouders/het kind eenvoudig informatie uitgewisseld worden met de leerkracht of de leerkracht kan bij het coachtraject worden betrokken als er ook problemen spelen in de klas. Een jongen doet bijvoorbeeld best brutaal naar een juf. In een coachtraject ontdekt hij dat hij zich altijd alleen heeft gevoeld in de klas doordat hij er later bij is gekomen door een verhuizing. Hij ontdekte ook dat hij eigenlijk helemaal niet alleen was en de andere kinderen hem in de groep hadden opgenomen (en hij zich niet hoefde te profileren door brutaal te doen naar de juf). Door in het coachtraject ook de leerkracht te betrekken, kunnen zowel leerling als leerkracht respect krijgen voor elkaars situatie en weer een nieuw begin maken.

En dat is ook één van de doelen van Refilled Coaching: Dat zowel leerlingen als leerkrachten/docenten (weer) met plezier naar school gaan. Nathalie de Heer heeft zelf 10 jaar onderwijservaring en kent de kansen en pijnpunten. ‘Je ziet leerkrachten en kinderen vastlopen door bijvoorbeeld hoge eisen en perfectionisme, maar ook doordat ze situaties in hun hoofd anders maken dan ze zijn (is met perfectionisme eigenlijk ook toch…). Coaching kan helpen om met concrete doelen en handvatten aan de slag te gaan, zodat je weer beter in je vel zit.’   

‘Daarnaast vind ik het belangrijk om ouders te betrekken in het onderwijs en in de coaching. Ouders zijn de sleutel tot succes. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders (ook al lijkt het soms van niet). Als ouders positief zijn over de leerkracht/school, weten de kinderen dat ouders en school één front vormen (ook al zijn ze het vast niet altijd met elkaar eens). Leerlingen hebben dit nodig om te groeien in de klas. In het intakegesprek wat bij kinderen altijd samen met de ouder(s)/verzorger(s) plaatsvindt, nodig ik de ouders/verzorgers uit om zonder hun kind een gesprek/meerdere gesprekken te plannen, zodat ook zij ontdekken hoe ze met hun kind om kunnen gaan (en soms zelfs dezelfde werkvormen te doen als het kind, wat het kind erg leuk vindt!). Best spannend, maar coaching is altijd een mooi leermoment, een ‘levensles voor jou op dit moment’, om te groeien en sterker te worden.’

Wanneer kun je terecht bij een kinder- jongerencoach?

Voor veel (‘alledaagse’) onderwerpen kun je terecht bij een kinder- en jongerencoach. Bijvoorbeeld (er zijn veel meer onderwerpen):

Faalangst (ook in combinatie met de eindtoetsen en overstap naar voortgezet onderwijs)
Hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit                                             
Pesten en gepest worden
Veel piekeren
Slecht slapen                                      
Rouw (in allerlei vormen)
Problemen na scheiding                                                 
Niet goed in je vel zitten
Boos/bang zijn
Een periode slechte cijfers halen
Hulp bij vergroten zelfvertrouwen                               
……………………………………….

‘We maken een concreet doel waar je aan werkt, samen met mij als coach, maar ook met andere mensen in jouw omgeving die jou kunnen helpen (‘je hulpbronnen’), misschien je opa, tante of die lieve buurvrouw. Je ontdekt je talenten en bedenkt hoe je een lastige situatie voor jou tot een overwinning kunt maken, stapje voor stapje. Misschien heeft iedereen eigenlijk wel dingen waar hij/zij tegenaan loopt en waar een coach kan helpen om tot zelfinzicht te komen. Soms lukt het zelf of met anderen om tot inzicht te komen waardoor het je lukt om verder te gaan. Soms heb je iets meer nodig, omdat je maar blijft piekeren en malen. Ik hoop dan dat ik door dit artikel de drempel heb verlaagd om naar een coach toe te gaan die je kunt helpen om meer van jezelf te ontdekken, zodat je van je probleem een leerpunt kunt maken waar je later met een glimlach op terugkijkt.’

De Rehobothschool hoort bij de ‘GAVE scholen’ in Veenendaal. GAVE staat voor Geloof, Aandacht, Vertrouwen en Enthousiasme. Bas van Kooten stelt dat je met al deze termen iets kunt wat betreft kindercoaching. ‘Het sluit aan bij de school en we willen graag samen met de ouders en verzorgers de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk laten verlopen. Ons motto is: ‘Samen bouwen aan je Toekomst!’ Hierbij sluit deze hulp op een goede manier aan. We bouwen op school aan cognitieve, maar ook aan sociale vaardigheden bij onze leerlingen. Waar voor ons de mogelijkheden eindigen hopen we dat een kindercoach een stukje verder kan komen en kinderen weer verder op weg kan helpen. We hebben positieve verwachtingen!’

Kan ik je als onderwijscoach (docenten/leerkrachten/jongeren/kinderen) coachen thuis of op locatie, neem vrijblijvend contact op! www.refilled-coaching.nl

Na de voorjaarsvakantie starten ook de faalangstreductietrainingen (speciaal met het oog op spanningen bij de CITO en de overstap naar het voortgezet onderwijs) van Refilled Coaching.

De trainingen starten in de week van 4 maart (6 groepsbijeenkomsten 1x per week en individuele coaching).

Kijk op de site voor meer informatie en de tarieven. www.refilled-coaching.nl