• Afscheid van André Groenewegen

    Burnio

ChristenUnie Veenendaal maakt kandidatenlijst bekend

26-09-2017, 14:50 | Lezersnieuws | ChristenUnie Veenendaal

VEENENDAAL - Nadat op 8 mei 2017 Engbert Stroobosscher is gekozen tot lijsttrekker voor de ChristenUnie in Veenendaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, is nu ook de rest van de lijst bekend gemaakt.

Op de Algemene Ledenvergadering hebben de leden de nieuwe kandidatenlijst vastgesteld.

De volledige lijst is gepubliceerd op de website van de ChristenUnie https://veenendaal.christenunie.nl/page/10838

Tijdens de ALV op 25 september hebben we ook afscheid genomen van Joas Duister als voorzitter van het bestuur. Joas was sinds 2012 bestuurlijk actief. Eerst als politiek secretaris en sinds 2014 als voorzitter. Door het vertrek van André Groenewegen uit de gemeenteraad, is de eerstvolgende kandidaat op de lijst benaderd om André te vervangen tot aan de volgende verkiezingen. Joas zal deze plek vanaf de komende gemeenteraadsvergadering opvullen.

Gijsbert Juffer is gekozen tot interim-voorzitter van het bestuur. Hij is ruim een jaar bestuurslid/penningmeester en zal de komende (verkiezings)periode als voorzitter de taken waarnemen.

Op dit moment is de ChristenUnie Veenendaal bezig met het opstellen van haar verkiezingsprogramma. Uw mening is daarbij onmisbaar. U kunt de vragenlijst invullen via https://veenendaal.christenunie.nl/onderzoek2017.

Het verkiezingsprogramma Veenendaal Verbinden 2018-2022 bevat 3 hoofdlijnen: een goede toekomst voor onze kinderen, iedereen telt mee en vrijheid en veiligheid voor iedereen.

De ChristenUnie Veenendaal weet zich al jaren gesteund door een trouwe en betrokken achterban. We geven binnen de politiek uw geloof een stem.