CDA wil Veenendaal als kinderpardongemeente

16-12-2018, 21:07 | Lezersnieuws | Ron

“CDA Veenendaal wil dat er een oplossing komt voor de kinderen die hier zijn geworteld en waarvoor dreigt dat zij worden teruggestuurd,” aldus raadscommissielid Marije Stegenga (CDA). “Veel van deze kinderen zijn hier geboren en zij voelen zich hier thuis. Door de complexiteit van allerlei procedures duurt het te lang voordat er uitsluitsel is of ze in Nederland mogen blijven.  CDA Veenendaal vindt  het niet menselijk om deze kinderen en hun ouders terug te sturen.”

400 kinderen

Inmiddels hebben al ruim 130 gemeentes in Nederland gezegd dat ze een kinderpardongemeente zijn. En in ruim 180 plaatsen in Nederland lopen campagnes waarin aandacht wordt gevraagd voor dit onderwerp, waarbij het gaat om zo’n 400 kinderen in Nederland. Een kinderpardongemeente is  een gemeente die wil dat er op korte termijn een oplossing wordt gevonden voor kinderen die hier zijn opgegroeid. CDA Veenendaal heeft hierover een motie bij de gemeenteraad ingediend. Als de  motie door de Gemeenteraad van Veenendaal wordt aangenomen, betekent dit dat het college van Burgemeester en Wethouders er bij de Tweede Kamer op zal aandringen een oplossing te zoeken voor deze kinderen.