Buurtbemiddeling Rhenen

08-11-2018, 22:30 | Lezersnieuws | Welzijn

Met de ondertekening van het convenant op 21 november as. door burgemeester Hans van der Pas, woningcorporatie Rhenam en welzijnsorganisatie Welzijn Rivierstroom, is Buurtbemiddeling in Rhenen officieel een feit.

Daarmee sluit Rhenen aan in de rij van de 300 gemeentes in Nederland die ook voor Buurtbemiddeling gekozen hebben. En dat is niet voor niets! Buurtbemiddelaars worden 12000 keer per jaar ingezet in het land en in 70% van de gevallen met succes!

 

Iedereen kent het wel uit eigen ervaring of van de Rijdende Rechter: ergernissen over de buren, harde muziek, slaande deuren, rommel in de tuin, parkeren op de plek voor jouw deur of die hond die altijd blaft.

 

Burenruzies kunnen diep ingrijpen in het dagelijks leven van mensen. Kleine ergernissen kunnen grote conflicten worden. De ervaring leert dat als je een conflict snel uitpraat de kans groter is dat er een oplossing gevonden wordt en erger voorkomen kan worden.

 

Als er een sluimerend conflict is met de buren, wacht dan niet te lang om dit bespreekbaar te maken. Als dat niet lukt dan kan de hulp ingeroepen worden van Buurtbemiddeling.

 

Wat is Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Onafhankelijke, vrijwillige en goed getrainde  bemiddelaars helpen buren om samen tot een acceptabel oplossing te komen voor hun geschil.

 

Buurtbemiddeling wordt aangestuurd door een professionele coördinator en werkt nauw samen met gemeente, woningbouwcorporaties, politie, zorg en welzijn.

 

Niet elke casus is geschikt

Niet elk conflict leent zich voor Buurtbemiddeling. Bijvoorbeeld als er sprake is van drugs-of alcoholverslaving, psychiatrische problematiek, buitensporig geweld of strafbare feiten. Verder is Buurtbemiddeling niet geschikt voor crisissituaties, familieconflicten of onenigheid met instanties.

 

De coördinator Buurtbemiddeling beoordeelt of de zaak geschikt is voor bemiddeling. Zo niet, dan verwijst hij door naar hulpverlening, politie, woningcorporatie en/of gemeente.

 

Informatie en contact

Meer weten over Buurtbemiddeling? Zelf buurtbemiddelaar worden? Neem contact op met de coördinator Jolanda Huizinga Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0647547277 of per e-mail: jolandahuizinga@welzijnrivierstroom.nl