• Logo Koffie, Cake en WMO

    Yolande de Meer

Bijeenkomst Koffie, Cake en WMO

03-06-2019, 11:25 | Lezersnieuws | Yolande

Uitnodiging bijeenkomst Koffie, Cake en WMO

Al vanaf januari 2015 hebben we te maken met de WMO (=Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze wet is per 1 januari 2019 gewijzigd: het abonnementstarief is ingevoerd en daardoor zou zorg beter betaalbaar moeten worden.

Wij nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst over de WMO. Iedere gebruiker van de WMO, iedere mantelzorgers en/of geïnteresseerde is hier van harte welkom. Onder het genot van koffie met cake willen wij graag ervaringen uitwisselen over het WMO beleid van de gemeente Veenendaal.

 

Mogelijke gespreksonderwerpen zijn:

- is de informatie door de gemeente via brieven, via kranten en via de website voor u duidelijk en begrijpelijk?
- luistert de gemeente Veenendaal goed naar uw hulpvraag (per telefoon of aan het WMO loket en worden uw (hulp)vragen daarna op een goede en duidelijke manier beantwoord?
- krijgt u de zorg en ondersteuning die u nodig heeft?
is de zorg en ondersteuning, die u nodig hebt, voor u betaalbaar?
- heeft u recht op het abonnementstarief WMO? Zo ja, komen er in uw situatie nog extra onkosten bij?
- heeft u een bezoek gebracht aan de WMO discussiebus?
- heeft u nog ideeën, tips of.........?

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen!

 

Datum:               zaterdag 22 juni

Locatie:              Dienstencentrum ‘De Duivenwal’

      Duivenwal 1, in Veenendaal.

Inloop:                14.15 uur, koffie/thee en cake staan voor u klaar.

Aanvang:            14.30 uur

Onderwerp:        WMO

Gesprekleidster:  Yolande de Meer, ervaringsdeskundige WMO.in Veenendaal,

 

Deze middag wordt georganiseerd door Yolande de Meer, ervaringsdeskundige van de WMO in Veenendaal. Zij wordt hierin ondersteund door SP-afd. Veenendaal