• Geurt Valkenburg

    Jan-Fotografie

Afscheid Parkmanager Geurt Valkenburg

22-06-2018, 15:13 | Lezersnieuws | Nel

Tien jaar lang heeft hij zich ten volle ingezet voor de ondernemers in Veenendaal, door als Parkmanager de operationele zaken op de bedrijventerreinen te regelen. Nu vindt hij het tijd voor verjonging en vernieuwing en daarom stopt Geurt Valkenburg met zijn werkzaamheden voor de ondernemers in Veenendaal. Uiteraard neemt de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal passend afscheid van deze rasechte Veenendaler door hem op 6 juli een korte bijeenkomst aan te bieden, gevolgd door een uitgebreide netwerkborrel. Dit past precies bij de man die niet houdt van lange vergaderingen of oeverloze discussies.

Geurt was als Parkmanager altijd pragmatisch en dacht vanuit de ondernemer. Als voormalig operationeel directeur van de Ritmeester Sigarenfabriek wist hij precies hoe ondernemers denken en waar hun belangen liggen. Toen in 2008 de reclamebelasting werd ingevoerd en daar veel commotie over ontstond, was Geurt de man die bij ondernemers ging uitleggen dat de opbrengsten weer rechtstreeks ten goede kwamen aan de ondernemers zelf. Nu 10 jaar later heeft 78% van de ondernemers die reclamebelasting betalen, zich aangesloten bij de Coöperatieve Vereniging van hun bedrijventerrein. Valkenburg: ‘Dat is ook niet gek, als je kijkt wat alleen al de collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen heeft opgeleverd: een scherpe daling van de inbraken én kortingen op de verzekeringspremies. Een schoolvoorbeeld van de kracht van het collectief.’

Geurt zou Geurt niet zijn als hij niet op zoek ging naar meer inkoopvoordeel namens het grote collectief. Zo wist hij kortingen te realiseren voor maatwerk beveiliging, brandblusmiddelen, AED’s, Arbodiensten, de haal- en brengservice van de post en de BHV-cursussen. Hij zocht altijd de samenwerking ‘want je hebt elkaar hoe dan ook nodig.’ Geurt heeft de afgelopen periode zijn werkzaamheden overgedragen aan zijn opvolger Sijmen van Dommelen. Hij blijft zich actief inzetten voor medemensen die wel wat hulp kunnen gebruiken via Stichting Buitenzorg, Stichting NN en Stichting Samen Geloven.

Wie graag afscheid wil nemen van Parkmanager Geurt Valkenburg is op vrijdag 6 juli om 15.30 uur van harte welkom in Van der Valk Hotel Veenendaal. De organisatie houdt graag rekening met uw komst dus meldt u zich vooral aan via www.BOVeenendaal.nl .