Waar is het feestje?

Noteert u 'm in de agenda? De Dag van Veenendaal. Op 12 maart 2020 zijn Stichts en Gelders Veenendaal 60 jaar samen. Reden voor een feestje. Want er is in die tijd veel bereikt.

Veenendaal is een creatieve stad. Naast de unieke Lampegieteravond en Klassiek aan de Grift kregen we er afgelopen jaar ook de Nachtfabriek en het Landverhuizersfestival bij. En zelfs een Sinterklaasintocht met een enkele roetveegpiet. Veenendaal verenigd/t.

En dat is goed. Atheïsten en evangelisten, predikanten en fabrikanten, garen en sigaren. Waaruit een eens gedeeld godvruchtig grensdorp aan de Grift groot is geworden.

Veenendaal blijkt al eeuwenlang een gemeenschap van verschillen Én verbindingen. Stonden in de zestiende eeuw de Bisschop van Utrecht en de Hertog van Gelre nog tegenover elkaar, in 1543 werden het vreedzame buren toen het Tractaat van Venlo werd gesloten.

Aannemelijk is dat bij die gelegenheid op 12 september 1543 de naam Venendael voor het eerst opgetekend is. En naar aanleiding van die overeenkomst verleende keizer Karel V op 12 maart 1546 aan 56 Veengenoten - boeren, burgers en kloosters - octrooi om het vervenen in de Vallei te hervatten.

Voor de gemeenteraad voldoende aanleiding om 12 maart tot ' Dag van Veenendaal' uit te roepen. En dat heeft Veenendaal verdiend.

Nu wil het toeval (of niet?) dat 12 maart en 12 september exact een half jaar van elkaar liggen. Beide data zijn van groot belang voor Veenendaal.

Zouden we daarom voortaan niet twee Dagen van Veenendaal kunnen vieren? Eentje in het voorjaar en eentje in het najaar. Omdat we niet bang en voorzichtig met een feestje moeten omgaan. Omdat we soms in 't Stichtse en soms ook in het Gelderse willen staan.

Jurgen Hillaert