Traag

'Ambtelijke molens draaien langzaam' zo luidt een bekend spreekwoord. Vorige week werd dat nog eens zeer duidelijk bevestigd. Op de gemeentepagina stond 'De eerste plannen (voor een nieuw gemeentehuis) dateren uit 1949…' Maar liefst achttien jaar plannen maken dus. Ooit had ik ergens gelezen dat burgemeester Van Kuyk tijdens de Tweede Wereldoorlog weinig te doen had. Hij had toen reeds een voorstel gemaakt hoe het nieuwe gemeentehuis van Veenendaal eruit moest gaan zien. 

Na enig snuffelwerk in het gemeentearchief ontdekte ik in de notulen van de gemeenteraadsvergadering van 16 mei 1918 (!) dat de raad met zes tegen drie stemmen besloot tot aankoop van Hotel de Roskam 'ten einde dienstig gemaakt te worden voor een nieuw gemeentehuis'. Het heeft daarna nog bijna vijftig jaar geduurd voordat het gemeentehuis er was. Het nieuwe gemeentehuis werd dus geen achttien, maar liefst 49 jaar na het eerste plan pas geopend!

Oftewel een eeuw geleden draaiden de ambtelijke molens ook al zeer traag. Ook toen was het al een plan hier en een onderzoek daar. Toch leert men er weinig van. In april heeft de gemeenteraad besloten om te bezien of theater De Lampegiet kan verhuizen naar het Stadsstrand. Het Stadsstrand valt, gezien de 11.000 handtekeningen tot behoud ervan, in de smaak bij de burgers. Komt bij dat Veenendaal helemaal geen 55 tot 75 miljoen euro kan ophoesten voor een nieuw theater. Waarom dan een onderzoek?

We hebben de laatste tijd erg veel  geldverslindende onderzoeken. Nu weer 50.000 euro voor verhuizing van De Lampegiet. Gaat men niet een beetje al te gemakkelijk over tot een onderzoek? Voor hoeveel ton zullen er niet gerealiseerde onderzoeken in de bureaulade liggen…?

Aart Aalbers