Stembureau

Vorige week donderdag was de stemming voor het Europees Parlement. Samen met nog drie stembureauleden en vijf tellers moesten we de stemming in het gebied tussen Zandstraat, Weverij en Hoofdstraat in goede banen leiden. Velen denken dat we onbetaalde vrijwilligers zijn maar dat is niet juist. Zowel de tellers als de stembureauleden ontvangen een vergoeding.

Zoals u ongetwijfeld weet, was de opkomst laag. Het eerste uur kregen we slecht dertien stemmers op bezoek. Volop ruimte dus voor een gesprek met de stembureauleden en stemmers die je soms al jaren niet meer hebt ontmoet.

Er wonen in dit gebied veel ouderen maar ook honderden jongeren. Opvallend was dat enorm veel oudere kiezers naar het stembureau kwamen. Van half acht tot twee uur 's middags waren van de 223 kiezers er 203 boven de vijftig jaar. Later op de dag kwam er meer jongeren. Het is bij de ouderen nog steeds te merken dat ze zijn opgegroeid met de in 1970 afgeschafte stemplicht. Een 98-jarige dame ,,Ik ga altijd stemmen, dus nu ook!" In de ochtenduren waren haar al zeven 90-plussers en zes en zestig 80-plussers voorgegaan.

Op zo'n dag moet je constant alert zijn. Een kiezer met een stempas uit Ede, die op het woordje Ede na er precies hetzelfde uitziet, moet je helaas weigeren. Hij nam het laconiek op en was niet van plan naar Ede te gaan en verscheurde zijn stempas. Dit keer kon slechts een enkeling zich niet identificeren en dan mag je niet stemmen. Zelfs niet als we degene kennen. Jaren geleden moest ik zelfs de burgemeester huiswaarts sturen omdat hij slechts zijn stempas bij zich had. In het verleden ontstonden weleens heftige discussies. Dat is gelukkig voorbij.

Velen stemden niet maar wel de twee toeristen die vorige week vanuit Zeeland in Veenendaal bivakkeerden. Om hun stem niet verloren te laten gaan hadden ze in het gemeentehuis van hun woonplaats hun stempassen omgezet in kiezerspassen. Kiezers die zoveel moeite doen om te stemmen verdienen een groot compliment!

Aart Aalbers