Snel weg

Als je 's ochtends Veenendaal-Oost wilt verlaten, kun je achteraan schuiven in de file. Loesje zei ooit, wil je de verkeersdoorstroming verbeteren in een woonwijk, dan moet je de wijk zo mooi maken dat niemand er meer snel doorheen wil. In Veenendaal-Oost lijkt dit iets te goed gelukt. Maar het probleem is er niet minder om. Eén uitvalsweg is een erg magere ontsluiting voor deze grote nieuwe woonwijk. Bij de college-onderhandelingen hebben VVD, ChristenUnie, ProVeenendaal en SGP hier ongetwijfeld over gesproken. Samen pleiten zij voor een vierbaansweg met snelheidsbeperking én een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan.

Oppositiepartijen zijn mordicus tegen. 'Géén snelweg door het Veen' roept Lokaal Veenendaal. 9,5 miljoen voor een flessenhals. No Way! stelt de SP. GroenLinks en D66 willen vooral maatregelen die de leefbaarheid voor de bewoners verbetert. De provincie heeft komende maand het laatste woord.

Je hoeft geen verkeerskundige te zijn om te zien dat de verbreding van de Rijnbrug in Rhenen in combinatie met een verbrede Rondweg-Oost zal leiden tot meer verkeer op deze noord-zuid-route. Waarom nog over de A50 of de A27 als je ook vliegensvlug dwars door Veenendaal en Rhenen kan?

En dit betekent dan niet minder, maar juist méér verkeersoverlast, méér uitstoot van fijnstof en méér geluidshinder. En zolang er maar één ontsluitingsweg blijft, zullen de files op de van Essenlaan altijd blijven bestaan.

Waarom is er niet wat meer out-of-the-box gedacht ? Het idee om de busroute bij de Dragonderweg open te stellen was een aardige gedachte. Als je dat dan alleen in de ochtendspits doet en alleen voor uitgaand verkeer los je het fileprobleem op, trek je geen nieuw verkeer aan en wordt de leefbaarheid van de wijk versterkt. En niet onbelangrijk, je bespaart 9,5 miljoen euro.

Want we blijven Veenendalers tenslotte.

Jurgen Hillaert