Sigarettenpeuken

Begin tachtiger jaren van de vorige eeuw was het nog de gewoonste zaak van de wereld dat je op een feestje voor de gasten sigaretten en sigaren op de tafeltjes in de feestruimte had staan. Gaandeweg de avond kon je de rook snijden. Nu krijgt de jeugd ogen als schoteltjes als je ze dit vertelt.

Dat er een tijd zou komen dat nagenoeg iedereen buiten zou gaan roken en dat roken zelfs buiten op diverse plekken verboden zou zijn, kon je in die tijd niet indenken. Ondertussen is het zover dat zelfs op een groot gedeelte van de ligweide van het zwembad in Veenendaal niet meer gerookt mag worden. Wil je een hijs nemen moet je naar de rookzone vertrekken.

Nu wordt nog steeds geaccepteerd dat rokers hun sigarettenpeuken zomaar van zich afgooien. In Nederland worden jaarlijks 9.000.000.000 peuken weggegooid. Negen miljard! Als je dat afzet op Veenendaal dan belanden in Veenendaal elke dag 93.000 peuken op straat… elke dag! Velen komen terecht in de veegmachine maar ook veel van die giftige peuken komen terecht in de beplanting, in een waterafvoerput of op het strand. Sigarettenpeuken staan in de top 5 van het meest gevonden soort zwerfvuil.

Als je een handvol peuken in het aquarium gooit weet je binnen enkele dagen hoe giftig sigarettenpeuken zijn…. dan zwemmen de vissen niet meer maar drijven ze. Het duurt wel twaalf tot vijftien jaar voordat een peuk in de natuur is afgebroken en het gif in de bodem is gesijpeld.

Maandag ging ik te voet naar het centrum. Toen ik een paar honderd meter van mijn huis verwijderd was, en al meer dan honderd peuken had geteld, ben ik maar gestopt met tellen. Kijk zelf maar eens goed om je heen dan ontdek je dat ook Veenendaal één grote asbak is! Wordt het niet eens tijd dat er een verbod komt op het weggooien van peuken of dat we samen gaan inzien dat het zeer milieu belastend is?

In 2040 krijgt de jeugd waarschijnlijk ogen als schoteltjes als ze horen dat rokers in 2019 sigarettenpeuken zomaar van zich afgooiden…..

Aart Aalbers