Hertelling

Het lijkt een beetje dom dat alle stemmen die uitgebracht zijn bij de gemeenteraadsverkiezing herteld moesten worden. Dat is het echter niet. Hoewel het in Veenendaal nooit is voorgekomen, is het niet uniek in Nederland. Ook Amersfoort, Bergen op Zoom, Berkelland, Bernheze, Dalfsen, Maastricht, Rijswijk, Stein, Zaanstad en Zaltbommel lieten de stemmen hertellen.

Wat velen niet weten is dat stembureauleden 's morgens rond half zeven zich al in het gemeentehuis melden om daar de stembiljetten en andere attributen te halen. Als de stemming om 21.00 uur stopt gaan ze alle stembiljetten uitvouwen en per partij sorteren. Bij 30.769 biljetten kun je dan weleens een biljet op de verkeerde stapel leggen.

Uiteindelijk moet het aantal ingeleverde stempassen exact hetzelfde zijn als de totaal uitgebrachte stemmen op de 289 kandidaten die op de 13 lijsten staan. De stembureauleden zijn dan al zo'n 16 uur in de weer. Klopt het aantal niet dan volgt laat in de avond ter plaatse nog een hertelling. Toch bleef er bij de 36 stembureaus in Veenendaal een verschilletje van 16 stemmen. Dat is erg weinig. Dit kan ook zomaar komen doordat iemand per abuis het ingevulde biljet mee naar huis heeft genomen.

Het tellen gaat ook niet onder de meest ideale omstandigheden. Bij het ene stembureau staan tafels maar het is mij ook gebeurd dat we alle biljetten op de grond moesten leggen. Niet vreemd dat er daarom, en mede gezien het tijdstip, een keer iets verkeerd gaat. Dat de gemeenteraad bijna unaniem beslist om te hertellen om meer duidelijkheid te krijgen over de bewuste 16 stemmen is begrijpelijk. Een partij was slechts één stem verwijderd van een raadszetel. Fijn voor al die stembureauleden dat, ondanks kleine foutjes, er geen verschil was in de hertelde uitslag.

In ICT stad Veenendaal telebankieren we voor duizenden euro's, vullen digitaal belastingpapieren in, bestellen kleding via sites…. en stemmen we met een potloodje!

Aart Aalbers