Gilbertcircus

Als een soort roofridder vaagde hij het veen weg uit de Vallei. Maar in Veenendaal is hij nooit geweest. Oud-wethouder/historicus/leraar Jaap Pilon heeft zijn huiswerk goed gedaan. Zijn werkgroep Geschiedenis is tot dezelfde conclusie gekomen als Taeke Stol. De sociaal-geograaf die al in 1990 promotie-onderzoek deed naar de ontstaansgeschiedenis van de veenkolonie Veenendaal. Stol sluit zijn proefschrift af met de constatering dat de veenwinning in de regio als volstrekt standaard kon worden beschouwd. Dus niets van een bijzondere historie of unieke verbinding tussen Antwerpen en Veenendaal.

Een clubje Gilbert-getrouwen gelooft wel in zijn geschiedenis en verloochent zijn afkomst niet. Veenendaal als wingewest - er is ruim anderhalve ton subsidie -, waar vrijwilligers het turf steken. 'Gilbert verbindt' staat er op grote advertenties. Dat klopt. Maar inmiddels vooral als een soort gemeenschappelijke Veense vijand. Veel Veenendalers verzetten zich tegen deze Vlaming die nooit een voet in het Veen heeft gezet.

'Ik ben Gilbert' is zo'n andere promotie-uiting die weerzin wekt. 'Ik ben mediaG(e)ilbert' lijkt meer op zijn plaats. Het Gilbert-jaar als één grote ego-show. Gilbert van S. wordt overal met de haren bijgesleept. Wat heeft Gilbert met de Provinciale-Staten-verkiezing te maken ? Het weerhield de burgemeester er niet van met deze schertsfiguur op de foto te gaan bij het stemmen. En de vaartocht met een negentiende eeuws zeilschip vanuit Rhenen naar Antwerpen? Het zal aan mij liggen, maar 'dit hoogtepunt van het Gilbertjaar' komt op mij meer over als een gesubsidieerde elitaire boboborrel-boottrip.

Laten we stoppen met het Gilbertcircus. Géén jaar waarin een Vlaamse koopman centraal staat, maar een jaar waarin Veenendaal op één staat.

Méér een V1'endaaljaar dus.

Jurgen Hillaert