Droge voeten

Alle zegen komt van boven. Alle regen ook. Afgelopen week was het weer raak in Veenendaal. Verschillende straten stonden kortstondig blank. De Buurtlaan is een notoire plek waar hoosbuien voor overlast zorgen.

Maar ook rondom de Markt is er regelmatig sprake van een heus waterballet. Na hevige regenbuien kunnen riolen niet al het water direct afvoeren. Stichting Rioned, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer, roept huishoudens op om tuinen niet volledig te bestraten en regenpijpen los te koppelen van het riool, zodat het regenwater óók door de grond, de bomen en de planten opgenomen kan worden.

Dit zorgt niet alleen voor droge voeten, maar draagt bij aan een beter stadsklimaat én komt de gezondheid van mens en dier ten goede.

Riolen, vochtige kelders en kruipruimtes zijn een paradijs voor ratten, schimmels en ander ongedierte. Vlakbij de Mark, aan de Achterkerkstraat, is er nu sprake van een ware rattenplaag.

Na rioolwerkzaamheden aan de Kerkewijk zou een terugslagklep niet juist zijn teruggeplaatst, waardoor ratten onbekommerd hun onderaardse domein konden verlaten en nu bovengronds hun gang gaan. Gemeente, ACV en buurtbewoners gaan nu gezamenlijk aan de slag om het tij te keren.

En ja, Veenendaal is niet voor niets een veendorp. Het is laaggelegen en daardoor vatbaar voor overstromingen. In de wijk Veenendaal-Oost en aan de Rembrandtlaan is daar rekening mee gehouden door zogeheten 'wadi's' aan te leggen. Deze bovengrondse wateropslagplaatsen vangen het hemelwater op na een stortbui, waardoor de wegen niet meer onderlopen.

En als die zondvloed toch komt… in de Rijnhaven in Wageningen ligt op dit moment 'de Verhalenark', een replica van de Ark van Noach. Dagelijks te bezoeken als je 100 procent zeker wilt zijn van droge voeten.

Jurgen Hillaert