• Remko de Waal

Seksuele straatintimidatie: meestal geen omstanders

VEENENDAAL Uit een onderzoek van het bureau Research2Evole blijkt dat in Veenendaal 13 procent van de bevraagden te maken heeft gehad met seksuele straatintimidatie. In totaal hebben 800 mensen (mannen en vrouwen gelijk verdeeld) deelgenomen aan het onderzoek, waarvoor een vragenlijst van Erasmus Universiteit, in opdracht van de gemeente Rotterdam, de basis was. De Veenendaalse gemeenteraad heeft eerder dit jaar via een motie gevraagd om dit onderzoek.

Van de deelnemers aan het onderzoek geeft ruim 30 procent aan dat zij zijn nagestaard. Ongeveer hetzelfde percentage geeft aan te zijn gecomplimenteerd met hun uiterlijk in het afgelopen jaar. Zestig procent van de deelnemers geeft aan zij 's avonds niet naar bepaalde plekken gaan om seksuele straatintimidatie te vermijden. Zij maken geen oogcontact en lopen niet langs groepen.

De deelnemers die aangeven met seksuele straatintimidatie te maken hebben gehad zeggen dat dit voornamelijk in het winkelgebied en in de eigen buurt gebeurt. In belangrijke mate in het weekend tussen vier uur 's middags en het middernachtelijk tijdstip. ,,De meesten negeren het, lopen zo snel mogelijk door of pakken hun telefoon wanneer zij te maken krijgen met seksuele straatintimidatie. Dit heeft doorgaans het gevolg dat het gewoon door ging, dat het slachtoffer achterna werd gelopen of dat het erger werd. Meestal hopen de slachtoffers dat er iemand anders kwam helpen, maar er waren in de meeste gevallen geen omstanders aanwezig."

Er is overwogen om een verbodsbepaling op te nemen in de APV. Dit blijkt echter moeilijk handhaafbaar en levert ook juridische belemmeringen op.