• Bas Czerwinski

Veenendaalse stemmen worden opnieuw geteld

VEENENDAAL In navolging van sommige andere gemeenten zal ook in Veenendaal een hertelling plaatsvinden van de stemmen die vorige week zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat moet woensdag gaan gebeuren, omdat donderdag de installatie van de nieuwe raad op de agenda staat.

De lijsttrekkers komen maandag bijeen om daarover een besluit te nemen. De hertelling is aangevraagd door de SGP, die heeft ontdekt dat bij de verdeling van een restzetel slechts met één stem verschil de zetel is toegewezen aan de PvdA.

MINIEM VERSCHIL Bij een dergelijk miniem verschil wordt gekeken naar de optie om de stemmen te hertellen. Dat is maandag ook gebeurd in Amersfoort, waar ook slechts één stem verschil het aantal te verdelen zetels aangaf. Bij de PvdA wordt het merkwaardig gevonden dat het Centraal Stembureau niet meteen vrijdag om een hertelling heeft gevraagd. Die dag stelde het Centraal Stembureau de uitslag vast op basis van de uitslagen van de 36 stembureaus.

HERTELLING Een hertelling kan op basis van de Kieswet zowel door het Centraal Stembureau als door de gemeenteraad worden aangevraagd. Dat kan gebeuren door alle uitgebrachte stemmen opnieuw te tellen of de stemmen die in sommige stembureaus zijn uitgebracht te hertellen. Het Centraal Stembureau bewaart sinds vrijdag de verzegelde pakken met de uitgebrachte stemmen. Die worden pas vernietigd nadat de installatie van de nieuwe gemeenteraad heeft plaatsgevonden.