• Gemeente Veenendaal

Wethouder Kundic reikt diploma's uit aan 70 kinderen

VEENENDAAL De programma's van de voor- en vroegschoolse educatie Thuis en Opstap/je zijn afgelopen woensdag 28 juni met een diploma-uitreiking afgerond. Ruim 70 kinderen ontvingen, samen met hun vader of moeder, hun diploma uit handen van wethouder Nermina Kundic.

De programma's voor Voor- en Vroegschoolse Educatie zijn gericht op het stimuleren van de (taal)ontwikkeling van kinderen tussen 2 en 6 jaar. Ze worden uitgevoerd op de VVE peutergroep(en) en op de VVE basisscholen in Veenendaal.

HANDVATTEN De ouderprogramma's VVE Thuis en Opstap/je bieden ouders handvatten om met hun kind activiteiten te ondernemen die aansluiten bij datgene wat hun kind geleerd heeft op de VVE- peutergroep of basisschool. VVE Thuis en Opstap/je worden uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal.

Wethouder Kundic benadrukt het belang van deze ouderprogramma's: ,,Het is belangrijk dat kinderen goed mee kunnen doen op school. Kinderen die om wat voor reden dan ook achterstand hebben voordat ze naar school gaan, bieden we voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In de afgelopen jaren hebben we de toegang versoepeld en heeft het CJG extra ingezet op vroeg signaleren van achterstanden. We zien dan ook dat steeds meer kinderen hun weg naar de VVE vinden. Momenteel wordt een laatste groep van VVE-leidsters getraind om de kwaliteit van de VVE verder te verbeteren."

CONTACT Mochten er vragen zijn over VVE is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de docent van de betreffende leerling, de peuterspeelzaalleidster of met het Centrum voor Jeugd en Gezin veenendaal. Deze zijn telefonisch te bereiken via 0318-538222 of via info@cjgveenendaal.nl.