• Aart Aalbers

Veens betaalt nog deze maand vrijwilligersorganisaties

VEENENDAAL Welzijnsorganisatie Veens gaat nog deze maand over tot verdeling en uitbetaling van 160.000 euro aan vrijwilligersorganisaties. Daar heeft de gemeenteraad onlangs bij het college op aangedrongen. Het college heeft Veens opdracht gegeven objectieve criteria vast te stellen voor de verdeling van het geld aan onder meer de stichtingen Present en Netwerk voor Jou. Het geld moet vóór 1 augustus worden overgemaakt, zoals door de raad gevraagd.

De financiële middelen voor de gehele periode van 2016 tot en met 2019 van vier ton (één ton per jaar) zijn inmiddels losgekoppeld van de 'toekomstagenda'. Dat is een samenwerkingsvorm van alle betrokken organisaties en de gemeente, waarin veel onderwerpen ter sprake kwamen, maar waar volgens Present en Netwerk voor Jou niet over geld mocht worden gesproken.

Inmiddels was de stichtingen het water tot de lippen gekomen omdat de financiële middelen vrijwel uitgeput waren. ,,Wij kunnen niet nog een half jaar alleen maar blijven praten, dan zijn we failliet", verklaarden de organisaties tegen de raad. Die besloot daarop dat tot spoedige uitbetaling moest worden overgegaan van het geld, dat de raad één jaar geleden voor de activiteiten van de welzijnsorganisaties had gereserveerd.