• Archief BDU Media

Subsidie voor afkoppelen regenwater

VEENENDAAL Gemeente Veenendaal koppelt bij rioolreconstructies het regenwater op openbaar terrein af van het vuile water. Op deze manier stroomt het regenwater niet meer naar de rioolzuivering, maar wordt het afgevoerd naar omliggende sloten of vijvers. De ambitie is om op zoveel mogelijk plaatsen in Veenendaal regenwater te gaan afkoppelen en tuinen te vergroenen. In de toekomst kunnen bewoners die regenwater willen afkoppelen op hun eigen terrein en/of hun tuin vergroenen, aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming.

Op sommige locaties in Veenendaal is er sprake van een bepaalde mate van wateroverlast. Daarom heeft de gemeente dit thema hoog op de agenda staan. Zo heeft de gemeenteraad in het Gemeentelijk Riolerings- en Waterplan 2017-2020 geld vrijgemaakt om dit aan te pakken. De beschikbare subsidie voor het afkoppelen en vergroenen op particulier terrein bedraagt maximaal 500 euro per woning, afhankelijk van de wijze van afkoppelen en het tuinoppervlak dat vergroend wordt. Naast het tegengaan van wateroverlast en geuroverlast, draagt afkoppelen (en vergroenen) ook bij aan een beter milieu.

AMBITIE Op zoveel mogelijk plaatsen in Veenendaal willen we regenwater gaan afkoppelen en tuinen vergroenen. Dit wordt in ieder geval gedaan bij weg- en rioolreconstructies of er wordt afgekoppeld vlak bij een watergang, zonder dat er een nieuw regenwaterriool hoeft te worden aangelegd.

Een voorbeeld daarvan is de Vrekenhorst in Veenendaal-west, dat vlak langs een watergang ligt. De Vrekenhorst is een pilot voor de gemeente, waar de gemeente binnenkort mee gaat starten. De gemeente zal de bewoners stimuleren om aan te haken en tijdens de pilot goed informeren.

DREMPEL VERLAGEN Engbert Stroobosscher, wethouder gemeente Veenendaal: ,,De inzet van onze inwoners is van grote meerwaarde om onze doelstelling op het gebied van afkoppelen van regenwater en vergroenen van tuinen te kunnen bereiken. Daarom is het goed dat er nu een subsidieregeling is en er begeleiding komt. Hiermee verlagen we de drempel om als particulier aan de slag te gaan met duurzame maatregelen. We moeten het namelijk samen doen; waarbij we als gemeente uiteraard het goede voorbeeld moeten geven. Daarom nemen wij in Veenendaal-west het initiatief. Hopelijk gevolgd door enthousiaste bewoners. Voor het afkoppelen van regenwater is jaarlijks maximaal 90.000 euro beschikbaar. Wanneer er te weinig aanmeldingen voor zouden zijn dan moeten andere maatregelen worden overwogen. In totaal zijn minder dan tweeduizend huishoudens in Veenendaal op dit moment geschikt voor afkoppeling. Op de Dijkstraat wordt volgend jaar een regenwater riool aangelegd. ,,In de tweede fase wordt actief met bewoners in gesprek gegaan, met als doel om de regenpijpen bovengronds te laten afkoppelen. Hierdoor zal het regenwater de straat op lopen en op de Vrekenhorst in de watervang terecht komen."