• Pander Roskam

Steeds meer peuters naar kinderopvang

VEENENDAAL Steeds meer peuters van 2,5 tot 4 jaar gaan naar de kinderopvang. Alle peuters hebben recht op twee dagdelen opvang per week. Vorig jaar april heeft minister Asscher met de gemeenten een overeenkomst gesloten om dit binnen zes jaar te realiseren. In Veenendaal wordt het subsidieplafond voor het lopende jaar verhoogd met 50.000 euro naar 900.000 euro. Begin dit jaar was het beschikbare budget al verhoogd naar 850.000 euro. Maar het gehele subsidiebedrag was, op zesduizend euro na, al min of meer verdeeld en daardoor was het voor de gemeente niet mogelijk subsidie toe te kennen aan nieuwe aanbieders op de markt. Het meerdere budget van 50.000 euro is voldoende om de aanvragen toe te kennen.

Het vergroten van het aanbod van kinderdagverblijven die vroegschoolse educatie voor peuters aanbieders kan een impuls geven aan de kwaliteitsverbetering van de voor- en vroegschoolse educatie. Geconstateerd wordt dat de markt van kinderdagverblijven de laatste twee jaar behoorlijk in beweging is, nieuwe spelers bieden zich aan. ,,Voor- en vroegschoolse educatie moet het mogelijk maken dat alle kinderopvangorganisaties met een aanbod voor peuters subsidie kunnen ontvangen. Daarmee kan aan alle peuters die een indicatie hebben voor voor- en vroegschoolse educatie een programma worden aangeboden."

Kinderen van werkende ouders kunnen terecht in de opvang, deels betaald met kinderopvangtoeslag. Bedoeling is dat gemeenten plekken voor kinderen van niet-werkende ouders financieren. Het gaat in Nederland om 40.000 kinderen. Daarvoor is 60 miljoen euro beschikbaar.