• Lex van Lieshout ANP XTRA

Steeds meer mensen met schulden

VEENENDAAL In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn armoede en schulden prominent aanwezig. Dat is nog eens vastgesteld op een themabijeenkomst van samenwerkende gemeenten (G32 en Platform 31) met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Sociale wijkteams constateren dat een groot deel van de mensen die ondersteuning zoeken (grote) financiële problemen hebben. Dat zijn er landelijk circa een half miljoen. Steeds meer huishoudens, ook in Veenendaal, kampen met betalingsachterstanden.

Gerard van Wijk

Zo verdubbelde het aantal aanmeldingen van schuldhulpverlening sinds het begin van de crisis. Uitvoering en invulling van armoede- en schuldenbeleid is sinds de decentralisaties van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierbij wordt van de gemeenten verwacht dat zij integraal werken en inwoners zoveel mogelijk ondersteunen bij hun maatschappelijke participatie.

,,Niet alleen hebben gemeenten nieuwe taken gekregen, ze kijken ook aan tegen een stevige bezuiniging op de daarvoor beschikbare middelen. Al is er hier en daar geld vanuit Den Haag in de loop van de maanden ook weer geld bijgekomen. Het vraagt al met al om inzet op preventie en nieuwe samenwerkingsverbanden." Er is een 'kennisdossier schulden armoede' beschikbaar, waarvan het doel is om bestuurders en beleidsmedewerkers te informeren over de actuele en meest relevante inhoudelijke kennis. Actuele wetenschappelijke literatuur heeft uitgewezen dat opgroeien in armoede en/of het op latere leeftijd rond moeten komen van een (zeer) laag inkomen negatief uitwerkt op het gedrag. Belangrijke veranderingen zijn: mensen gaan meer bij de dag leven (kortere termijn horizon), minder doordachte beslissingen nemen, zijn afwachtend (tot een betere positie) en zo ,,houden ze hun problematische situatie in stand of verergeren ze die."

Problematische schulden zitten het oplossen van andere problemen in de weg. Het oplossen van schulden is de eerste prioriteit. Wijkteams in verschillende gemeenten geven aan te weinig financiële kennis te hebben om mensen met schulden te kunnen helpen. Terwijl zeventig procent van de hulpvragen financieel van aard is. De Hogeschool Utrecht deed onderzoek naar de effectiviteit van schuldpreventie. ,,Niet uitnodigen in een centraal gelegen wijkcentrum met hoge ramen. Mensen willen niet dat anderen weten dat ze naar een budgetcursus gaan. Een grote schaal met vers fruit dat je na afloop mee naar huis mag nemen, blijkt er aan bij te dragen dat mensen ook een tweede en derde keer naar de cursus komen."