• Gemeente Veenendaal

Samenwerking voor- en vroegschoolse educatie vastgelegd

VEENENDAAL Voor kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand heeft de gemeente een speciale regeling voor Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE). In de uitvoering van VVE werken verschillende organisaties samen. Om deze samenwerking nog beter te regelen, gaan de organisaties die VVE aanbieden of betrokken zijn in het voortraject een convenant ondertekenen.

Wethouder Nermina Kundic: ,,Alle Veenendaalse kinderen krijgen volop kansen om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Dit is het uitgangspunt van zowel gemeente, de kinderopvangorganisaties en het onderwijs in Veenendaal. In het convenant dat we gaan tekenen, staan onder andere afspraken over het programma waar we gezamenlijk mee werken. Ook zorgen we ervoor dat ouders betrokken zijn door hun te laten deelnemen aan het VVE-ouderprogramma."

VVE helpt peuters met een mogelijke (taal)achterstand zich beter voor te bereiden op de basisschool om ervoor te zorgen dat zij zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Er wordt gewerkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld en het dagritme van kinderen. Kinderen worden hierdoor in hun (taal)ontwikkeling gestimuleerd.