• Lex van Lieshout

Rhenen wil tweehonderd vluchtelingen opvangen

RHENEN Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is sinds januari bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden van een noodopvang voor vluchtelingen in Rhenen. Komende tijd moet duidelijk worden of er daadwerkelijk noodopvang in Rhenen komt. Het COA doet momenteel gericht onderzoek naar het DELM terrein bij Remmerden. ,,We hebben als gemeente aangegeven dat er in Rhenen ruimte is voor de opvang van tweehonderd vluchtelingen. Het uitgangspunt van het gemeentebestuur is dat het aantal op te vangen vluchtelingen en de duur van de opvang in verhouding moet staan tot de schaal en omvang van onze gemeente.´´

Of er inderdaad een noodopvang komt, is nu nog niet duidelijk volgens de gemeente. ,,Wel duidelijk is dat een eventuele opvang voor vluchtelingen en asielzoekers impact zal hebben op de rest van de omgeving.´´ Burgemeester Hans van der Pas is zich dit bewust: ,,We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Het aantal van tweehonderd is zorgvuldig afgewogen. Er is gekeken naar het aantal inwoners van de gemeente Rhenen en naar de omgeving waarin de opvang komt."

Dat de mensen opgevangen moeten worden staat voor Van der Pas vast: ,,We zijn ervan overtuigd dat we een rol hebben in de opvang van vluchtelingen in Nederland en Europa. Dat we onze verantwoordelijkheid nemen als ons dat gevraagd wordt, is voor mij vanzelfsprekend."

PERIODE Als het doorgaat, zal een deel van het DELM-complex voor een vooraf vastgestelde periode dienst doen als noodopvang. Hoe lang is nog onderwerp van discussie, maar er moet volgens de gemeente aan een beperkt aantal jaren gedacht worden. In deze periode zullen er steeds mensen vanaf deze locatie naar plekken elders in het land gaan en plaatsmaken voor nieuwe bewoners.

De direct omwonden van het DELM terrein zijn geïnformeerd over de mogelijke opvang. Als de noodopvang er komt, wil Van der Pas graag in gesprek met inwoners over de noodopvang. ,,Ik wil graag van mensen horen wat hun vragen, behoeften en wensen zijn om de opvang van deze mensen tot een succes voor iedereen te maken. Ik geloof dat we met de Rhenenaren in staat zijn om deze opvang goed te organiseren."

Label:

Vluchtelingen