• BDUmedia

Opstellen cultuurvisie kost bijna 41.000 euro

VEENENDAAL Het college moet overeenkomstig de wens van de gemeenteraad een cultuurvisie 2017-2020 ontwikkelen. Culturele organisaties hebben hiervoor al de nodige ingrediënten aangeleverd. Het college heeft aan de DSP-groep, een onderzoeks- en adviesbureau in Amsterdam dat veel voor overheden werkt, de opdracht verleend voor de ontwikkeling van de cultuurvisie. De afronding staat gepland voor februari volgend jaar, waarna de raad er een besluit over neemt. De advieskosten bedragen 40.940 euro exclusief BTW.

,,Het schrijven van een cultuurvisie is niet echt een van onze kerntaken, zeker niet in dit bijzondere geval. De totstandkoming ervan geschiedt in co-creatie met culturele partners, bedrijven, scholen en raad", aldus wethouder Nermina Kundic. Daarom komt er een extern bureau aan te pas.