• AlertCrossmedia

Noodopvang vluchtelingen kost bijna één ton

VEENENDAAL De crisisnoodopvang voor bijna 150 vluchtelingen in de periode van 30 september tot en met 5 oktober in sporthal De Vallei heeft 96.445 euro gekost. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) betaalt daarvan 28.800 euro ofwel 40 euro per vluchteling per dag. Het overige bedrag (67.645 euro) is voor rekening van de gemeente. Voor een belangrijk deel bestaan de kosten die gemaakt zijn voor de 24 uurs beveiliging. Verder ging het om het inzetten van medewerkers en vrijwilligers, catering, inhuur van tolken, schoonmaak, uitdelen van goederen (kleding, schoeisel en speelgoed), medische en geestelijke zorg en toezicht.

Er werd donderdagavond bij de vergadering van de raadscommissie waardering uitgesproken voor de zorgvuldige en goede aanpak, met name door SP en GroenLinks. Volgens burgemeester Wouter Kolff is er hard gewerkt met behulp van vele vrijwilligers en hulpverleners en is het gelukt om sporthal De Vallei op tijd in te richten. Drieduizend aanbiedingen van hulp kwamen er, van goederen of vrijwillige inzet. Dat noemt de burgemeester een ,,enorme inzet."

Label:

Vluchtelingen