• Robin van Lonkhuijsen

Nieuwe subsidieregeling voor peuterspeelzaalwerk Veenendaal

VEENENDAAL Veenendaal heeft een nieuwe regeling voor peuterspeelzaalwerk. Sinds 1 januari 2016 was er alleen subsidie voor peuters met een taal/ontwikkelingsachterstand. Dit blijft bestaan, maar nieuw is dat er nu ook weer subsidie is voor de overige peuters die gebruik maken van peuterspeelzaalwerk.

Om een goede start op de basisschool te maken, is het voor peuters van belang dat zij naar een vorm van peuterwerk gaan. Wethouder Nermina Kundic: ,,We zien graag dat alle kinderen op een gelijk basisniveau op de basisschool kunnen starten. Kinderen moeten bijvoorbeeld wennen aan het leren meedraaien binnen een groep en aan een sterk gestructureerde dagindeling. Peuters van 2 tot 4 jaar hebben er baat bij hieraan te wennen op een peuterspeelzaal. Voor kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben we als gemeente altijd een stevig vangnet geboden. Hiervoor hebben we de VVE-regeling."

Zowel kinderopvanginstellingen als scholen kunnen gebruik maken van deze regeling voor peuteropvang. De gemeente betaalt de subsidie aan de kinderopvanginstelling of school die het peuterwerk aanbiedt. De ouder krijgt alleen de rekening met de eigen bijdrage. Deze bijdrage is 50 euro per maand voor maximaal 6 uur peuteropvang per week. De regeling Peuterwerk gaat in op 1 juli 2017 en heeft als doel dat alle Veenendaalse peuters in 2021 naar een peuterspeelzaal kunnen gaan.