Nieuwe impuls voor poppodium

VEENENDAAL Het college is ,,blij dat Vlow 0318 het poppodium van een nieuwe impuls heeft voorzien. Vlow heeft de afgelopen tijd diverse activiteiten ontplooid." Na de sluiting van het jongerencentrum Escape aan het Horecaplein is het poppodium begonnen aan een ´zwervend´ bestaan door Veenendaal, met activiteiten op verschillende plekken. December 2015 besloot de gemeenteraad middels een motie 90.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor een cultuur- en poppodium voor de jaren 2016, 2017 en 2018. In de motie is ook een evaluatie van het podium in 2018 opgenomen om te bezien of de subsidie voor het podium structureel in het cultuurbudget moet worden opgenomen.

Vlow0318 afficheert zich als het ,,vliegwiel voor ontwikkeling van de popcultuur in Veenendaal. Wij ontwikkelen, organiseren, ondersteunen en verbinden popculturele activiteiten." Op de website van Vlow0318 is het programma voor de komende maanden te vinden. Tussen het podium en de gemeente zijn prestatieafspraken gemaakt over de activiteiten.