• Robin van Lonkhuijsen

Meer plaatsen voor- en vroegschoolse educatie

VEENENDAAL Het aantal plekken voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van peuters in Veenendaal wordt uitgebreid van 180 vorig jaar tot 217 dit jaar. Overigens staat de teller van het te verwachten aantal aanvragen op 207, zodat er dan nog maar tien plekken te verdelen zijn.

Het subsidieplafond voor de subsidieregeling van de voor- en vroegschoolse opvang van peuters is door het college voor het lopende jaar vastgesteld op 850.000 euro. Dat is volgens wethouder Marieke Overduin één ton meer dan vorig jaar. De ouders betalen een iets lagere bijdrage. De vaste vergoeding per uur aan kinderopvanginstellingen is vastgesteld op 10,18 euro. De ouderbijdrage is vastgesteld op 12,50 euro per maand. ,,Daarmee zitten we onder het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)", zegt de wethouder.

Met de uitbreiding van het aantal plekken wordt volgens de wethouder voldaan aan de huidige vraag. ,,Wij vinden het belangrijk dat er een goede regeling is wat betreft voor- en vroegschoolse educatie voor peuters. Het is bewezen dat kinderen die op de basisschool beginnen met een taalachterstand dat moeilijk weer inlopen." De bekendmaking van de mogelijkheden voor de VVE loopt onder meer via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Veens, de ouders en nieuwkomers.