• Archief BDU Media

Meer aandacht voor landelijk meldpunt loverboys

VEENENDAAL De gemeente moet op haar website en op de gemeentepagina informatie geven over en verwijzen naar de website landelijk meldpunt loverboys. Verder dient in het reguliere overleg van de gemeente met scholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) structureel aandacht te worden gevraagd voor de problematiek. De raad is het daar unaniem over eens.

„Het komt bij (schoolgaande) meisjes helaas voor dat zij benaderd en ingepalmd worden door zogenaamde loverboys. Dit kan tot problemen leiden voor de betreffende meisjes doordat zij ongewild in een circuit terecht kunnen komen van seksueel misbruik zoals prostitutie. Helaas durven de meisjes, maar ook de ouders of verzorgenden zich nogal eens niet te wenden tot een contactpersoon van de school. Het is daarom goed dat zij zich kunnen melden bij een persoon of instantie waarmee zij geen relatie hebben", aldus ChristenUnie en Pro Veenendaal.

Begin dit jaar is een landelijk meldpunt loverboys opgestart. De raad vindt het gewenst dat dit bij alle betrokkenen, dus ook scholen en het CJG, goed onder de aandacht wordt gebracht. Maar tot nu toe is op de gemeentelijke website geen informatie over dit onderwerp te vinden.