• Vincent Jannink

'Intensief contact met COA over opvang vluchtelingen'

VEENENDAAL ,,Er is intensief contact met COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) over de opvang van vluchtelingen", laat het college weten in antwoord op schriftelijke vragen van D66. Momenteel wordt bezien welke locaties in Veenendaal mogelijk in aanmerking komen, waarbij locaties voor noodopvang in eerste instantie worden bekeken. De zoektocht naar geschikte locaties geschiedt zowel lokaal als regionaal. Binnen de Veiligheidsregio is de keuze in eerste instantie gevallen op locaties in Zeist en Stichtse Vecht.

Veenendaal is gevraagd of het een bijdrage kan leveren aan acute noodopvang voor 72 uur, waarbij COA en Veiligheidsregio de regie hebben. Specifiek is gevraagd naar locaties die de gemeente normaal gesproken kan inzetten bij een crisis of ramp binnen de gemeente. Dan moet gedacht worden aan een sporthal. De gemeente zal indien gewenst alle medewerking verlenen.

Label:

Vluchtelingen