Integrale aanpak bij opvang statushouders

VEENENDAAL Voor de eerste helft van dit jaar heeft Veenendaal een taakstelling van 75 statushouders. Het aantal statushouders dat in de tweede helft komt is nog niet bekend. De gemeente heeft er een projectopdracht voor uitgeschreven, die bestuurlijk wordt gecoördineerd door wethouder Arianne Hollander. Het gaat er volgens de wethouder om dat het geheel van werkzaamheden dat nodig is om de statushouders zich hier thuis te laten voelen integraal wordt bekeken. De eerste stap is het huisvesten van hen, dat wordt met de woningcorporaties besproken, maar het gaat verder onder meer ook om maatschappelijke begeleiding, onderwijs, werk en welzijn.

Label:

Vluchtelingen