• Aart Aalbers

Dylan Lochtenberg voorgedragen voor een Kamerzetel

VEENENDAAL In de wandelgangen wordt hij wel de 'voorzitter van Veenendaal' genoemd, ofwel de voorzitter van alles. Dat is geen overdreven aanduiding voor Dylan Lochtenberg, met 29 jaar de 'jongste en nieuwste' fractie-voorzitter in de raad.

Gerard van Wijk

Immers, behalve deze functie die hij sinds oktober vorig jaar bekleedt voor de VVD was hij, als opstap naar de gemeenteraad zes jaar geleden, voorzitter van de Veense Jongerenraad. Daar kan inmiddels aan toegevoegd worden het voorzitterschap bij toerbeurt van de raadscommissie, van de raadscommissie strategische visie 2040 en van de werkgroep dialoogavond over het winkelcentrum. Dat moet veel tijd kosten, maar daar maalt Lochtenberg niet om. ,,Ik vind het leuk. Hoeveel uren ik ermee bezig ben weet ik niet. Het is een passie voor de plaats waar je woont. Dat houdt in feite nooit op. Wanneer ik op de sportschool ben of bij een verjaardag dan geef je je ogen en oren ook de kost."

Lochtenberg wordt door andere fractievoorzitters omschreven als een politiek talent, ambitieus en welbespraakt. ,,Je hoeft het niet altijd met hem eens te zijn, en dat ben ik vaak ook niet, om te constateren dat hij een aanwinst is voor de lokale politiek." Lochtenberg studeerde af in HBO-Rechten en gaat nu bij de Open Universiteit op voor zijn mastertitel. Hij werkt in Den Haag bij ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat.

SPELREGELS Deze organisatie legt uit wat de spelregels zijn van de democratie in Nederland en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om daar invloed op uit te oefenen, in de gemeente, de provincie, het land en Europa. Er worden rondleidingen op het Binnenhof gegeven, lezingen, debatten, cursussen en publicaties. Lochtenberg laat in Veenendaal daadwerkelijk zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen op de lokale politieke agenda. De 'voorzitter van Veenendaal' zou een Kamerzetel op termijn mooi vinden en werd hiertoe onlangs voorgedragen door de lokale leden. ,,Daar ben ik erg dankbaar voor. Het politieke bedrijf spreekt me aan. Dit is een eerste mooie stap."

Bij zijn eerste optreden in de raad kreeg hij naar eigen zeggen nog het schaamrood op de kaken. Er moest nog veel geoefend worden, was zijn conclusie. Daar is hij inmiddels ver mee gevorderd, is de conclusie van veel mederaadsleden. Er komt meer debatcultuur in zowel de Kamer als de gemeenteraad, stelt hij vast. ,,Het politieke zwaartepunt gaat naar de raad en dat hoort ook zo. Het is wel zorgelijk dat steeds minder mensen politiek actief zijn. Politiek staat in het algemeen niet in een goed daglicht, dat moeten we ons als politici aantrekken. De Veense politiek moet weer van de Veenendalers worden. Als het onderwerp dichtbij komt dan wil het wel lukken. Je zag het bij de dialoogavond over het winkelcentrum, een volle raadzaal met honderden belangstellenden. Daarbij geven we uitleg wat het kost als je bepaalde keuzes maakt en kon iedereen met 'muntjes' stemmen. Vervolgens moet je de uitslag ook serieus nemen, zo kun je vertrouwen terug winnen."

Als voorzitter van de raadscommissie probeert hij tot gestroomlijnde vergaderingen te komen. ,,Je geeft een korte samenvatting waar het om gaat, mensen op de publieke tribune of thuis via internet hebben de achterliggende stukken niet. Een goed verhaal is kort. We zijn met de raad op weg naar een goede inhoudelijke discussie, op hoofdlijnen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere. Er zijn nog wel stappen te maken, maar het gaat beter." De fractie van zijn partij halveerde bij de laatste raadsverkiezingen, van zes naar drie zetels. ,,Dat was een klap. Het had met een landelijke tendens te maken, maar voor een deel ook met de koopzondag. Wij hadden een minder duidelijk profiel dan andere partijen."

INVOEREN De VVD is voorstander van het invoeren van een koopzondag, maar in een coalitie met ChristenUnie en SGP was het ondenkbaar dat te realiseren. ,,We moeten duidelijk maken waar we voor staan. In een coalitie moet je compromissen sluiten. Dan krijg je dus dat we zeggen: we zijn zelf voor, maar vanwege de afspraken.....Dat doen we dus niet meer. In de huidige coalitie heeft iedereen op dit punt de ruimte. Wij hebben respect voor ieders principes, maar wij vragen ook respect voor ons standpunt. Het primaat ligt bij de ondernemers. De zondagopenstelling is een economische noodzaak voor Veenendaal, nu wordt het geld buiten Veenendaal uitgegeven. Het is voor ons ook een principiële vraag: van wie is de zondag? Van de raad of van de Veenendaler? Wij gaan als liberalen voor individuele vrijheid." Verlevendiging van het centrum, het begrip komt al een jaar lang met regelmaat voorbij. ,,De discussie heeft veel positieve energie losgemaakt. Je ziet het bij de discussies over de Pniëlkerk, het stadsstrand en de evenementen. De zondagopenstelling past ook bij de verlevendiging. We moeten nu snel doorpakken." Deze maand komt er ook een initiatiefvoorstel over de strategische visie 2040. ,,Waar gaat het heen met 't Veen? Daarover gaan we praten met de Veenendalers, waarbij we ons ook richten op mensen die je normaal niet ziet in het gemeentehuis. Samen werken aan een goede visie voor Veenendaal, dat vind ik een succes."