• Lex van Lieshout ANP XTRA

Betere schuldpreventie door toepassing nieuwe inzichten

VEENENDAAL Het college van b en w heeft het concept Beleidsplan Schulddienstverlening en preventie vastgesteld. In het nieuwe beleidsplan neemt de gemeente nieuwe ontwikkelingen en inzichten mee. Het uitgangspunt is de 'Visie sociaal domein'. Het doel is om de schulddienstverlening meer aan te laten sluiten op de verschillende doelgroepen (kwetsbare en zelfredzame) en ook om mensen met financiële problemen in een vroeger stadium te bereiken. De gemeente wil dit samen met welzijnsorganisaties realiseren door meer wijkgericht te werken samen met vrijwilligers.

,,De titel van het beleidsplan geeft al aan dat er in de afgelopen jaren iets is veranderd in de aanpak van financiële problemen'', aldus wethouder Arianne Hollander in een persbericht van de gemeente. ,,We spreken tegenwoordig van schulddienstverlening in plaats van schuldhulpverlening. Schulddienstverlening is breder dan alleen de technische schuldsanering. Het gaat meer om de samenhangende benadering van de problematiek. Al tussen 2012 en 2017 is de weg ingeslagen naar een meer preventiegerichte schulddienstverlening, afgestemd op de capaciteiten van de inwoner. Het nieuwe beleidsplan grijpen we aan om een verdiepingsslag te maken. Er wordt al veel gedaan aan het oplossen van de schuldenproblematiek van inwoners; we willen nu de volgende stap maken."

STRESS Een belangrijke ontwikkeling in de komende jaren zal de toepassing van 'stress sensitieve dienstverlening' binnen de schulddienstverlening zijn. ,,Financiële problemen leveren chronische stress op. Mensen kunnen door deze stress tijdelijk minder goed nadenken en evenmin weloverwogen beslissingen nemen. In het nieuwe beleidsplan wordt beschreven op welke wijze de schulddienstverlening hierop het meest effectief kan aansluiten.''

Het concept beleidsplan is aangeboden aan de Cliëntenraad Werk & Inkomen ter advisering. Dit advies zal in het plan worden verwerkt, zodat het beleidsplan aangeboden kan worden aan de raad op 26 oktober 2017.