Asielzoekerscentrum Overberg kent weinig problemen

OVERBERG Vorig jaar was Overberg in rep en roer. Het voormalige 'boefjeskamp' moest een asielzoekerscentrum (azc) worden en dat zou volgens sommigen ontaarden in een ramp voor Overberg. Nu acht maanden later werken daar Overbergers en zijn er zelfs inwoners die bijvoorbeeld in de kledingwinkel van het azcvrijwilligerswerk verrichten. Een gesprek met manager bijzondere opvang Peter van Buuren en communicatiemedewerkster Jeanette Scholten: ,,We doen het goed, maar het kan altijd beter."

Aart Aalbers

Scholten vertelt dat er wereldwijd vele miljoenen mensen op de vlucht zijn. Het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) heeft in 2014 hiervan 25 duizend vluchtelingen opgevangen in Nederland. Waarom ze helemaal naar Nederland komen om asiel aan te vragen, is omdat een aantal van hen hier al familie of vrienden heeft. Eenmaal in Nederland slapen de alleenstaande jongelui van tussen de 14 en 18 jaar hun eerste nacht in Overberg, Oisterwijk of Wageningen.

Op 16 juni werden de eerste minderjarige alleenstaande asielzoekers aan de Dwarsweg in Overberg opgevangen. Van Buuren: ,,Er zit van alles bij: arm en rijk, geletterd en ongeletterd, moslim en christen." Momenteel vangt het azc 77 jongens en 11 meisjes op. De aantallen wisselen constant. Als de jongeren 18 jaar worden, moeten ze uit Overberg vertrekken en natuurlijk ook als ze een negatieve beschikking of juist een verblijfsvergunning krijgt. Het maximum aantal te huisvesten asielzoekers in Overberg ligt op tweehonderd maar tot op heden is het maximum 123 geweest.

De jongelui, die allemaal een voogd toegewezen hebben gekregen, mogen het azc in Overberg verlaten om boodschappen te doen, op familiebezoek te gaan of gezellig te winkelen, hetgeen veelal in Veenendaal gebeurt. De jongeren moeten zich wel elke dag tussen 8.00 en 9.00 uur en 's avond tussen 21.00 en 22.00 uur melden. Dat ze over geld beschikken, klopt wel volgens Van Buuren ,,Ze krijgen wekelijks 57 euro uitgekeerd. Met dit geld moeten ze zelf zorgen voor eten, kleding, beltegoed en vervoer. Wij stellen een keuken ter beschikking, maar ze mogen zelf weten wat ze eten."

De contacten met de buurt zijn goed vertelt Van Buuren: ,, We hebben regelmatig overleg. Er zijn weinig klachten uit de buurt. Natuurlijk is er wel eens iets, maar daar springen we direct op in. Zoals onlangs toen jongelui zonder licht naar Veenendaal fietsten. Ze mogen nu zonder verlichting de poort niet meer uit. We hebben ze overigens ook fiets- en verkeersles gegeven."

In het voorjaar organiseert azc Overberg een open dag waar iedereen welkom is.

Foto: Manager Bijzondere Opvang Peter van Buuren voor het azc in Overberg

* Lees het volledige verhaal in VeenendaalseKrant van woensdag 11 februari.

Label:

Vluchtelingen