• Het VeenendaalFonds bijeen met de gehonoreerden en de raad van Inspiratie

    Henk Andeweg

VeenendaalFonds kent aan zes organisaties samen € 9500 toe.

13-01-2017, 13:10 | Lezersnieuws | Henk Andeweg

Op 10 januari jl. heeft het VeenendaalFonds aan zes organisaties elk een toekenning gedaan om hun omschreven doelen te realiseren.

Het nog jonge VeenendaalFonds heeft de volgende instellingen gehonoreerd:

De Buurtcommissie het Franse Gat vanwege de ondersteuning aan buurtbewoners tijdens een banenbeurs;

Het Veens Panorama, voor materialen bij kinderactiviteiten;

Elevate voor het faciliteren faciliteert van een voorstelling voor scholen en vluchtelingen;

De Stichtse Poort organiseert twee avonden met eigen bewoners en die van Stichting Zideris;

Netwerk voor jou voor activiteiten van gastgezinnen met vluchtelingen en statushouders;

Jouw Veenendaal voor het organiseren van (be)leef-activiteiten organiseren rondom 4 mei.

De raad van inspiratie prees het bestuur voor hun brede en verantwoorde keuze.

Het bestuur, bestaande uit Theo Methorst, Jerry Birdja, Nico Roks en Henk Andeweg zullen ook in dit kalenderjaar weer toekenningen doen. Aanvragen kan via de website van de Stichting (www.VeenendaalFonds.nl)

Ook zal het bestuur de komende tijd verder in contact treden met huidige en toekomstige sympathisanten, zodat ook in de toekomst de inbreng van het VeenendaalFonds gegarandeerd blijft.